art (lågtyska art, ard, egentligen ’vistelseort’, ’hemvist’), species, enhet som omfattar

(11 av 22 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Olika artbegrepp

Hur exakt en art definieras är mycket omdiskuterat men en av de vanligaste definitionerna är det biologiska artbegreppet som lanserades av biologen Ernst Mayr 1942. Utifrån detta artbegrepp definieras en art som den grupp individer, vilka under naturliga förhållanden kan reproducera sig med varandra och som samtidigt är reproduktivt isolerade ifrån andra sådana grupper av individer.

Ett problem med det biologiska artbegreppet är att individer av en art som lever på olika platser inte kan reproducera sig med varandra

(79 av 562 ord)

Nya arter

Eftersom de flesta organismgrupper fortfarande inte är analyserade med moderna DNA-metoder, så finns det en hel rad arter som är beskrivna enbart utifrån morfologiska, beteendemässiga och ekologiska skillnader. Efter hand som dessa arter blir genetiskt undersökta kan det ske revideringar där till exempel flera tidigare arter visar sig vara en enda art, eller en art delas upp i flera arter.

(60 av 425 ord)

Namngivning av arter

Vid namnsättningen av arter gäller den binära nomenklatur som först genomfördes konsekvent av Carl von Linné

(16 av 110 ord)

Medverkande

  • Jan Bergström
  • Kerstin Johannesson
  • Olle G. Olsson
  • Ragnar Hall
  • Ulf Gärdenfors
Källangivelse
Nationalencyklopedin, art. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/art