arvskifte, fördelning av en avliden persons tillgångar mellan dödsbodelägarna, dvs. arvingar och universella testamentstagare. Vid arvskiftet blir dödsbodelägare ägare till ett visst konkret objekt

(24 av 167 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Litteraturanvisning

Å. Saldeen, Arvsrätt ( 3:e upplagan 2006);
G. Walin, Kommentar till ärvdabalken 2: Boutredning och arvskifte, sambolagen, FAL m.m. ( 6:e upplagan 2008).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, arvskifte. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/arvskifte