avlopp, avloppssystem, system av ledningar för avledning av avloppsvatten; även kortform för avloppsvatten. I tättbebyggda områden måste

(17 av 109 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Avloppssystemens utveckling

Avlopp fanns redan i antiken. I Rom är fortfarande den stora avloppsledningen Cloaca Maxima i bruk. Romarnas kunskaper på området glömdes emellertid senare bort. Det var först i 1800-talets växande städer som allt svårare sanitära förhållanden tvingade fram en ordnad bortledning av avloppsvatten. De första avloppsledningarna i murat

(48 av 335 ord)

Moderna avloppssystem

Det duplikata ledningssystemet började införas i Sverige under 1950-talet. Över 80 % av den svenska tätortsarealen avvattnas i dag med sådana ledningssystem. I vissa äldre delar i de större städerna förekommer

(31 av 207 ord)

Problem och åtgärder

Med hjälp av datorer kan vattenflöden och föroreningsflöden i stora komplexa ledningsnät simuleras och effekter av olika åtgärder bedömas. Genom att bygga utjämningsmagasin i ledningsnätet, där avloppsvatten kan samlas under toppflöden, och genom att öka kapaciteten på trånga sektioner i ledningsnätet kan man eliminera många olägenheter hos det kombinerade

(49 av 344 ord)

Medverkande

  • Peter Balmér

Litteraturanvisning

B. Hawerman (utgivare), Avloppsteknik 1, kommunalt avloppsvatten (1975).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, avlopp. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/avlopp