Axel Johnson Gruppen AB, Stockholm, familjeägd företagsgrupp som bedriver affärsverksamhet genom fyra helägda

(13 av 86 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Historik

Axel Johnson kom 1862 till Stockholm och fick anställning som bokhållare. Han kunde 1873, bl.a. efter flera lyckade aktieaffärer, starta den agentur- och kommissionsaffär som 1875 fick firmanamnet A. Johnson & Co. Nya metoder inom järnhanteringen och en snabb industrialisering ökade vid denna tid behovet av stenkol och koks, som firman importerade. Samtidigt exporterade Axel Johnson järn och stål från mellansvenska bruk, bl.a. Avesta Jernverks AB, som han blev ägare till 1905. År 1885 köpte han ett mindre ångfartyg, bl.a. för sin

(82 av 705 ord)

Ägarförhållanden

Efter moderns död 1923 stod Axel Ax:son Johnson som ensam ägare till såväl A. Johnson & Co. som Nordstjernan. År 1947 överlät

(22 av 138 ord)

Medverkande

  • Ann-Sophie Gleisner
  • Lars Erik Ohlin

Litteraturanvisning

Bengt Ericson, Johnsons: Den sista dynastin (1982);
S. Larsson & J. Saving, Nordstjernan inifrån (1990);
T. Rinman, Rederiet: Johnson Line under 100 år (1990).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Axel Johnson Gruppen AB. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/axel-johnson-gruppen-ab