axioʹm (grekiska axiʹōma ’värdering’, ’uppskattning’, ’åsikt’, ’sats, som utan bevis antas vara sann’), i dagligt tal beteckning för ett självklart sant påstående. I vetenskapliga sammanhang avser man med axiom en grundsats som inte själv är föremål för bevis men som tjänar som utgångspunkt för bevis av andra satser (jämför postulat). En vetenskaplig disciplin sägs vara axiomatiserad eller vara framställd med användning av en axiomatisk metod när alla använda begrepp explicit definieras med hjälp av ett antal

(76 av 542 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Medverkande

  • Dag Prawitz
  • Peter Gärdenfors

Litteraturanvisning

A. Wedberg, Filosofins historia, del 1–3 ( 2:a upplagan 1970);
R.L. Wilder, Introduction to the Foundations of Mathematics ( 2:a upplagan 1965).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, axiom. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/axiom