Azerbajdzjan [asærbajdjɑ:ʹn], stat i Sydkaukasien, västra Asien; 87 000 km2, 10,1 miljoner invånare (2020). Azerbajdzjan gränsar

(16 av 112 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Inledning

Azerbajdzjan ligger i västra Asien och dess nordgräns formas av bergskedjorna i Stora Kaukasus. Landets andra höglänta område är Lilla Kaukasus i sydväst. I

(24 av 170 ord)

Natur

Azerbajdzjans nordgräns formas av bergskedjorna i Stora Kaukasus, som i Bazardjuzi når en höjd av 4 466 m ö.h. Denna del av landet är ett naturskönt område med bergsryggar och

(30 av 199 ord)

Naturskydd

Azerbajdzjan hade 2010 åtta nationalparker. Den första, Zangezur, etablerades 2003. Landet

(11 av 33 ord)

Befolkning och etnografi

På grund av konflikten med Armenien om det autonoma området Nagorno-Karabach, och därav följande storskaliga folkomflyttningar, är befolkningsstatistiken för Azerbajdzjan osäker. Landet har en genomsnittlig befolkningstäthet av 116 invånare per km2, och det tätast befolkade området är Apsjeronhalvön.

Cirka

(39 av 285 ord)

Språk

Turkspråket azerbajdzjanska är officiellt språk. I de norra delarna finns inslag av

(12 av 49 ord)

Religion

Den helt dominerande religionstillhörigheten bland azererna är shiitisk islam, till skillnad

(11 av 56 ord)

Utbildning

Under sovjetperioden var utbildningssystemet starkt påverkat av den dåvarande regimen. Skolböcker författades i Moskva, och

(15 av 107 ord)

Sociala förhållanden

Liksom i grannländerna Armenien och Georgien sjönk levnadsstandarden kraftigt från början av 1990-talet, efter brytningen med den sovjetiska ekonomin och övergången till marknadsekonomi. Situationen förvärrades då kriget med Armenien om Nagorno-Karabach medförde ungefär 1 miljon hemlösa flyktingar. År 2002 bedömde

(40 av 275 ord)

Näringsliv

Näringslivet är uppbyggt kring utvinning av olja och naturgas. Sedan mitten av 1800-talet, då oljan hittades och en oljeindustri byggdes upp med hjälp av utländska

(25 av 177 ord)

Jordbruk

Förutsättningarna för jordbruk och boskapsskötsel är goda, särskilt på slätten kring

(11 av 50 ord)

Mineral och energi

Azerbajdzjan är rikt på mineral samt olja och naturgas. Oljan, som hittades i mitten

(14 av 99 ord)

Industri

Merparten av Azerbajdzjans industri är knuten till utvinning och förädling av

(11 av 63 ord)

Utrikeshandel

Azerbajdzjans handel med omvärlden har under 1800- och 1900-talen varit starkt orienterad

(12 av 81 ord)

Kommunikationer

Ur ett historiskt perspektiv har Kaspiska havet varit Azerbajdzjans viktigaste transportled,

(11 av 50 ord)

Massmedier

I Azerbajdzjan utkommer ca 100 tidningar och lika många tidskrifter på azerbajdzjanska och ryska. Störst upplaga har

(17 av 118 ord)

Statsskick och politik

Azerbajdzjan förklarade sig självständigt från Sovjetunionen 30 augusti 1991 och självständigheten vann laga kraft 18 oktober samma år. 

Genom sitt geografiska läge i

(24 av 164 ord)

Statsskick

En ny författning antogs efter en folkomröstning i november 1995. Författningen gav presidenten en synnerligen stark ställning som statschef och överbefälhavare med rätt att utse premiärminister

(26 av 179 ord)

Politik

Under de första 18 månaderna efter självständigheten 1991 tvingades två presidenter, Ayaz Mutalibov och Abulfaz Eltjibej, avgå efter militära förluster i kriget om Nagorno-Karabach. Därefter tillträdde Gejdar Alijev (statschef 1993–2003), som hade skaffat sig ett unikt inflytande redan då han 1969 befordrades till sekreterare i det sovjetiska kommunistpartiets centralkommitté. Efter att ha varit

(53 av 378 ord)

Internationella relationer

Den olösta konflikten med Armenien om Nagorno-Karabach har fortsatt att prägla landets politik. En serie toppmöten mellan Ilham Alijev och den armeniske premiärministern Nikol Pashinian (född 1975) efter dennes tillträde våren 2018 ledde under en period till

(37 av 254 ord)

Rättsväsen

Azerbajdzjan hade som sovjetrepublik ett rättsväsen där domstolarna var osjälvständiga. Rättssäkerheten var bristfällig, och

(14 av 100 ord)

Mänskliga rättigheter

Respekten för de mänskliga rättigheterna i Azerbajdzjan har försämrats under 2010-talet. Flera fredliga protester mot regimen har brutits upp med våld av representanter för polis och regering i syfte att hålla den politiska

(33 av 235 ord)

Försvar

Försvaret, som grundas på allmän värnplikt med minst 17 månaders första tjänstgöring, uppgår (2013) till cirka 67 000 man stående styrkor. Ytterligare 300 000 man

(25 av 159 ord)

Litteratur

I Azerbajdzjan finns en rik muntlig tradition av folksånger och hjälteepos som utvecklades långt före den islamiska kulturens

(18 av 127 ord)

Film

Filmen i Azerbajdzjan har ett förrevolutionärt förflutet: första långfilmen, ”En källa skapad av Gud”, gjordes

(15 av 102 ord)

Konst och konsthantverk

De stora politiska omvälvningar som drabbade det forntida och medeltida Azerbajdzjan har lämnat spår inom bildkonst, arkitektur, konsthantverk

(18 av 128 ord)

Musik och dans

Musiken i Azerbajdzjan har uppstått ur samspelet mellan en rural kultur, framsprungen ur turkiska nomadiserade stammars inflytanden på en mångetnisk transkaukasisk civilisation, och en urban kultur av persiskt–arabiskt ursprung, under 1900-talet påverkad av starka ryska och sovjetiska inflytanden. Den rurala, folkliga musiken i Azerbajdzjan är som hos de flesta turkfolk i huvudsak vokal, enstämmig och solistiskt utförd. Melodilinjerna är ofta fallande och utförandet starkt improvisatoriskt, med långa rikt ornamenterade melismer (en följd av toner

(74 av 525 ord)

Förhistoria

Viktiga fynd från mellanpaleolitikum (cirka 300 000–40 000 år sedan) har gjorts i Azerbajdzjan. Övergången från mesolitikum till neolitikum (cirka 9000 f.Kr.) är dåligt känd, men sannolikt

(27 av 177 ord)

Historia

För Azerbajdzjans tidiga historia till 1828, se Azerbajdzjan (område i främre Asien).

Den ryska erövringen av Azerbajdzjan 1828 innebar få ingrepp i den feodala samhällsstrukturen. Livegenskapens upp­hävande i Rysslands centrala delar 1861 berörde knappast Azerbajdzjan. Förändringsprocessen koncentrerades till Baku, där en snabb, utländskt

(43 av 303 ord)

Azerbajdzjan efter självständigheten

Landets förste president efter Sovjetunionens sammanbrott var kommunisten Ayaz Mutalibov (född 1938). Han tvingades lämna sin post i mars 1992 efter stora demonstrationer. Efter allmänna val utsågs i stället Folkfrontens proturkiske ledare, den demokratiskt orienterade Abulfaz Eltjibej (1938–2000). Hans position försvagades dock av interna motsättningar om hur kriget om Karabach skulle bedrivas. Under en militärkupp besatte Armenien ett stort territorium utanför Karabach samtidigt som det av

(66 av 467 ord)

Medverkande

 • Anders Fogelklou
 • Anders Jönsson
 • Ann Lewenhaupt
 • Ann Wilkens
 • Göran Andersson
 • Ingvar Svanberg
 • Jan Hjärpe
 • Jan von Konow
 • Jan-Öjvind Swahn
 • Jessica Christoffersen
 • Johan Callmer
 • Karina Vamling
 • Klas-Göran Karlsson
 • Lars Erik Blomqvist
 • Lars Åhlander
 • Lars-Erik Åse
 • Lena Jonson
 • Malcolm Dixelius
 • NE-redaktionen (uppdatering)
 • Niclas Sundström
 • Owe Ronström
 • Ragnar Hall
 • Solveig Mårtensson
 • Torgny Hinnemo
 • Ulf Arvidsson

Litteraturanvisning

A.L. Altstadt, The Azerbaijani Turks: Power and Identity under Russian Rule (1992).
LitteraturanvisningHistoria:
A.L. Altstadt, The Azerbaijani Turks: Power and Identity under Russian Rule (1992);
Douglas W. Blum, National Identity and Globalization: Youth, State and Society in Post-Soviet Eurasia (2011);
Suha Bolukbasi, Azerbaijan: A Political History (2011);
Svante E. Cornell, Azerbaijan Since Independence (2001);
Klas-Göran Karlsson, ”Azerbajdzjan”, i Sven Gustavsson & I. Svanberg (utgivare), Gamla folk och nya stater (1992);
V.V. Naumkim (utgivare), Central Asia and Transcaucasia: Ethnicity and Conflict (1994);
T. Swietochowski, Russia and Azerbaijan: A Borderland in Transition (1995).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Azerbajdzjan. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/azerbajdzjan