Knös, Börje, 1883–1970, skriftställare och ämbetsman, statssekreterare i Ecklesiastikdepartementet 1930–48. Ett

(11 av 71 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Litteraturanvisning

B.-L. Eklund & A. Eklund Lykull, Börje Knös och den nygrekiska litteraturens genombrott i Sverige: 1916–1965: Mot en ny Greklandsbild ( 1988).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Börje Knös. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/börje-knös