Bahrain [-reiʹn], stat i Persiska viken; 678 km2, 1,5 miljoner invånare (2018). Bahrain, som

(14 av 119 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Inledning

Bahrain, som består av ett trettiotal öar, är beläget nordväst om Qatar. Medan alla de mindre öarna ligger endast någon meter

(21 av 145 ord)

Natur

Medan alla de mindre öarna ligger endast någon meter över havsytan är huvudön högre och mer skulpterad. Den uppbyggs av bågböjda bergartslager bestående

(23 av 161 ord)

Naturskydd

Bahrain har ingen lagstiftning för miljövård eller naturskydd och inga statliga

(11 av 27 ord)

Befolkning

Bahrains befolkning utgörs främst av araber av skilda ursprung, men som

(11 av 68 ord)

Språk

Officiellt språk är högarabiska. Talspråket är dels den traditionella dialekt som

(11 av 48 ord)

Religion

Ca 85 % av befolkningen är muslimer, varav ungefär två tredjedelar är shiiter och en tredjedel

(15 av 102 ord)

Utbildning

Bahrain har fri och sedan 2005 obligatorisk skolgång för elever mellan 6 och 15 års ålder. Pojkar och flickor undervisas åtskilt. Officiellt undervisningsspråk

(23 av 161 ord)

Sociala förhållanden

Bahrain är en välfärdsstat som erbjuder omfattande gratis sjukförsäkring även för icke-bahrainare. Särskilda vårdprogram för äldre och handikappade finns.

(19 av 132 ord)

Näringsliv

Bahrain har en form av blandekonomi, där staten helt eller delvis äger all olje- och naturgasindustri och tung industri. Lätt industri, byggnadsindustri samt handels- och finansverksamhet är i privat ägo.

För

(31 av 221 ord)

Massmedier

Tidningsspridningen i Bahrain är begränsad (113 tidningsex. per 1 000 invånare, 2000). Det finns fyra

(14 av 94 ord)

Statsskick och politik

Landet styrs patriarkaliskt av en kung (före 1971 shejk och 1971–2001 emir) ur Al Khalifa-dynastin, som innehar alla nyckelposter i landet. Även grupper som av hävd stött Al Khalifa har visst inflytande: religiösa ledare, gamla köpmannafamiljer och numera även affärsmän och teknokrater. Den traditionella institutionen majlis spelar en viktig roll genom att ge människor direkt tillträde till kungens öppna mottagningar.

Politiska partier är förbjudna och kungen har vetorätt mot varje

(70 av 497 ord)

Rättsväsen

Straffrätten är kodifierad och grundar sig på engelska förebilder. Inom privaträtten

(11 av 40 ord)

Mänskliga rättigheter

I Bahrain inleddes 2011 en period av politisk turbulens som yttrade sig i folkliga massprotester med krav på politiska reformer. De frekventa skärmytslingarna mellan polis och demonstranter med många döda och skadade resulterade slutligen i att regeringen tog ett beslut om förbud mot offentliga demonstrationer.

De

(46 av 324 ord)

Försvar

Försvaret omfattar (2009) 8 200 man värvad trupp och är organiserat i

(11 av 44 ord)

Förhistoria

Bahrain är omnämnt som Dilmun i sumeriska kilskriftsdokument från 2000-talet f.Kr. En dansk

(13 av 86 ord)

Historia

Bahrain ingick tillsammans med östra delen av Arabiska halvön i det persiska riket på 300-talet e.Kr. Öarna islamiserades på 700-talet. År 1521 intogs de av portugiserna. Från 1602 styrdes Bahrain av perser men erövrades 1783 av en beduinstam från Arabiska halvön,

(41 av 288 ord)

Medverkande

 • Anders Jönsson
 • Beatrice Zeidler-Blomberg
 • Evert Baudou
 • Hans Holmén
 • Jan Retsö
 • Jan von Konow
 • Jessica Christoffersen
 • Khaled Salih
 • Lennart Weibull
 • Marianne Aringberg-Laanatza
 • Michael Bogdan
 • NE-redaktionen (uppdatering)
 • Philip Halldén
 • Sven Behrens
 • Ulf Arvidsson
 • Ulf Gärdenfors

Litteraturanvisning

P.V. Glob, Al-Bahrain: De danske ekspeditioner til oldtidens Dilmun (1968);
H. al-Khalifa, First Light: Modern Bahrain and its Heritage (1994);
F. Lawson, Bahrain: The Modernization of Autocracy (1989);
Joshua Teitelbaum (utgivare), Political Liberalization in the Persian Gulf (2009).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Bahrain. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/bahrain