Bahrain [-reiʹn], stat i Persiska viken; 678 km2, 1,5 miljoner invånare (2020). Bahrain, som

(14 av 120 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Inledning

Bahrain, som består av ett trettiotal öar, är beläget nordväst om Qatar. Medan alla de mindre öarna ligger endast någon meter

(21 av 145 ord)

Natur

Medan alla de mindre öarna ligger endast någon meter över havsytan är huvudön högre och mer skulpterad. Den uppbyggs av bågböjda bergartslager bestående av

(24 av 165 ord)

Naturskydd

Bahrain har ingen lagstiftning för miljövård eller naturskydd och inga statliga

(11 av 27 ord)

Befolkning

Bahrains befolkning utgörs främst av araber av skilda ursprung, men som

(11 av 70 ord)

Språk

Officiellt språk är högarabiska. Talspråket är dels den traditionella dialekt som

(11 av 48 ord)

Religion

Ca 85 % av befolkningen är muslimer, varav ungefär två tredjedelar är shiiter och en tredjedel

(16 av 104 ord)

Utbildning

Bahrain har fri och sedan 2005 obligatorisk skolgång för elever mellan 6 och 15 års ålder. Pojkar och flickor undervisas åtskilt. Officiellt undervisningsspråk är

(24 av 167 ord)

Sociala förhållanden

Bahrain är en välfärdsstat som erbjuder omfattande gratis sjukförsäkring även för icke-bahrainare. Särskilda vårdprogram för äldre och handikappade finns. Hälsotillståndet

(20 av 136 ord)

Näringsliv

Bahrain har en form av blandekonomi, där staten helt eller delvis äger all olje- och naturgasindustri och tung industri. Lätt industri, byggnadsindustri samt handels- och finansverksamhet är i privat ägo.

För uppgifter

(32 av 224 ord)

Massmedier

Tidningsspridningen i Bahrain är begränsad (113 tidningsex. per 1 000 invånare, 2000). Det finns fyra

(15 av 99 ord)

Statsskick och politik

Bahrain styrs av den sunnimuslimska kungafamiljen Khalifa, som genom författningen har makten

(12 av 81 ord)

Statsskick

Det råder sedan 2002 konstitutionell monarki med ett valt parlament och oberoende domstolsväsen. Emiren, som är sunnimuslim, bär sedan dess titeln

(21 av 139 ord)

Politik

Stora demonstrationer samlades under arabiska våren 2011 på Pärltorget i Manama, som kan sägas vara landets motsvarighet till Tahrirtorget i Kairo.

Regimen oroades av protesterna och bad inom ramen

(29 av 201 ord)

Rättsväsen

Straffrätten är kodifierad och grundar sig på engelska förebilder. Inom privaträtten

(11 av 40 ord)

Mänskliga rättigheter

Rättssystemet, som bygger på sharialag och sedvanerätt, präglas av brist på respekt för de politiska rättigheterna och rättssäkerheten är låg. Efter de våldsamma demonstrationerna 2011 fattade regeringen ett beslut om förbud mot offentliga demonstrationer. De godtyckliga frihetsberövandena av demonstranter är omfattande och har i många fall åtföljts av tortyr och övergrepp i häkten

(53 av 372 ord)

Försvar

Försvaret omfattar (2009) 8 200 man värvad trupp och är organiserat i

(12 av 48 ord)

Förhistoria

Bahrain är omnämnt som Dilmun i sumeriska kilskriftsdokument från 2000-talet f.Kr. En dansk

(13 av 87 ord)

Historia

Bahrain ingick tillsammans med östra delen av Arabiska halvön i det persiska riket på 300-talet e. Kr. Öarna islamiserades på 700-talet. År 1521 intogs de av portugiserna. Från 1602 styrdes Bahrain av perser men erövrades 1783 av en beduinstam från Arabiska halvön, Al Khalifa. Sedan dess har Khalifadynastin härskat i Bahrain.

Under 1800-talet sökte Bahrain stöd

(56 av 396 ord)

Medverkande

 • Anders Jönsson
 • Ann Wilkens
 • Beatrice Zeidler-Blomberg
 • Evert Baudou
 • Hans Holmén
 • Jan Retsö
 • Jan von Konow
 • Jessica Christoffersen
 • Khaled Salih
 • Lennart Weibull
 • Marianne Aringberg-Laanatza
 • Michael Bogdan
 • NE-redaktionen (uppdatering)
 • Philip Halldén
 • Sven Behrens
 • Ulf Arvidsson
 • Ulf Gärdenfors

Litteraturanvisning

P.V. Glob, Al-Bahrain: De danske ekspeditioner til oldtidens Dilmun (1968);
H. al-Khalifa, First Light: Modern Bahrain and its Heritage (1994);
F. Lawson, Bahrain: The Modernization of Autocracy (1989);
Joshua Teitelbaum (utgivare), Political Liberalization in the Persian Gulf (2009).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Bahrain. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/bahrain