I Sverige blev Skandinaviska Kreditaktiebolaget, Industrikredit AB (1864) och AB Stockholms Handelsbank (1871) de första aktiebankerna som finansierade sin utlåning genom inlåning, aktieemissioner och upplåning hos Riksgäldskontoret och Hypoteksbanken. Högkonjunkturen i början av 1870-talet bidrog till att även de enskilda bankerna ökade sin inlåning, blev

(45 av 317 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Utveckling från 1950-talet

Hela efterkrigstiden utmärktes i hög grad av banksektorns beroende av kreditpolitiska ingripanden. Den socialdemokratiska regeringen ställde bl.a. krav på att bankerna skulle köpa stats- och bostadsobligationer. Det medförde att bankernas placeringar blev mer långfristiga än tidigare. Kreditgivningen försköts därigenom också från industri- till

(43 av 301 ord)

Medverkande

  • Ingemar Nygren
  • Ingvar Körberg
  • Sven Bläckberg
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Svenskt bankväsen från 1870-talet. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/bank/svenskt-bankväsen-från-1870-talet