bankaktiebolag, en av tre typer av banker som fått regeringens tillstånd,

(11 av 66 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Rättigheter och restriktioner

Eftersom alla typer av banker har rätt att bedriva all slags bankrörelse finns skillnaden i organisationsformen och i bankens eget beslut om rörelsens omfattning. Alla större banker

(27 av 188 ord)

Förändrad marknad ger nya verksamhetsfält

Sedan 1986 har svensk kreditmarknad genomgått stora förändringar. Ett tidigare starkt reglerat system har ersatts

(15 av 106 ord)

Historik

Skånska privatbanken (sedermera Skånes Enskilda Bank), som numera ingår i SEB, var den första egentliga affärsbanken (första oktroj 1830). I ett första skede grundades 12 s.k. enskilda banker. Alla dessa utom

(31 av 220 ord)

1990-talets bank- och finanskris

Knappast någon tilldragelse hade så genomgripande betydelse för banker, och andra kreditinstitut som bank- och finanskrisen under 1990-talets första hälft. Krisen brukas dateras till hösten 1990, men den hade en lång förhistoria; se

(33 av 232 ord)

Institutionellt perspektiv

Också institutionellt, dvs. i fråga om antalet banker och kontor, kan kris- och efterkrisperioden betraktas som särskilt aktiv och händelserik.

För 100 år sedan fanns det en affärsbank i nästan varje län eller större stad. År 1904 var antalet som

(40 av 284 ord)

Medverkande

  • Ingemar Nygren
  • Ingvar Körberg
  • Sven Bläckberg
Källangivelse
Nationalencyklopedin, bankaktiebolag. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/bankaktiebolag