barn- och ungdomsvård, benämning på vissa insatser inom ramen för socialtjänstens omsorg om barn och ungdom. Grundläggande för nuvarande lagstiftning är 1980 års socialtjänstlag, som under 1980- och 90-talen genomgått ett antal revideringar, där barnets bästa i allt större utsträckning betonats i de olika paragraferna. FN:s barnkonvention från 1989 har haft betydelse för den svenska lagstiftningens utveckling under 1990-talet.

(59 av 417 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Historik

Det finns en lång historisk tradition i samhället när det gäller att ta hand om övergivna och föräldralösa barn. Våra dagars hem för vård eller boende respektive familjehem kan spåras i liknande former långt före medeltiden. Kollektiva sammanslutningar och familjer har av religiösa, andra ideologiska eller humanitära skäl – eller av ren välgörenhet –

(54 av 385 ord)

Lagstiftningens utveckling

Den första svenska barnavårdslagstiftningen 1902 markerade tydligt samhällets ansvar för utsatta barn och ungdomar. I lagen om fosterbarn fastställdes samhällets ansvar för fosterbarn och andra barn upp till 7 år som mot ersättning vårdades utanför hemmet. Vidare tillkom lagen om

(40 av 280 ord)

Vårdens innehåll

Vården för barn och ungdomar på anstalter och institutioner har ända in på 1940-talet med få undantag varit starkt auktoritärt utformad och ställt hårda disciplinkrav.

Då Gustav Jonsson startade Barnbyn Skå på 1940-talet var det en form av moteld mot disciplineringen på anstalterna. Grundidén var en antiauktoritär fostran av de barn som placerades där. Delvis hämtades inspiration från psykoanalytiska tankeströmningar, som börjat göra intåg

(64 av 454 ord)

Medverkande

  • Sven Hessle
Källangivelse
Nationalencyklopedin, barn- och ungdomsvård. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/barn-och-ungdomsvård