barnarbete har förekommit i alla tider och samhällen utom i det sena 1900-talets utvecklade industriländer. Avskaffandet av barnarbetet i dessa har föranletts av en förändrad syn på barnarbetet, vilken åtföljts av en efter hand allt strängare lagstiftning. Enligt 1977 års svenska arbetsmiljölag får barn inte anställas förrän under det kalenderår det fyller 16 år och inte heller före fullgjord skolplikt. Undantag medges för lättare arbete som inte kan skada den minderåriges hälsa, utveckling och skolgång.

Dagens lagstiftning är resultatet av

(80 av 614 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Historia

I de förindustriella bondesamhällena var det både naturligt och nödvändigt att barnen deltog i arbetet så snart de kunde. De fick börja med enklare sysslor vid 7–8 års ålder för att efter hand få mer avancerade arbetsuppgifter, avpassade efter ålder och kön. Deras arbete var både ett medel att minska behovet av lejd arbetskraft och ett led i förberedelserna för att gifta sig till en gård. De fostrades in i

(70 av 500 ord)

Medverkande

  • Gunnar Almgren
  • Göran Inger
  • Lars Olsson

Litteraturanvisning

P. Bolin-Hort, Work, Family and the State (1989);
J. Boyden, B. Ling & W. Myers, What Works for Working Children (1998);
L. Edgren, Lärling, gesäll, mästare (1987);
A. James m.fl., Theorizing Childhood (1998).
E. Mendelievich, Children at Work (1979);
Lars Olsson, Då barn var lönsamma (1980).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, barnarbete. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/barnarbete