Beniʹn, till 1975 Dahomey, stat i Västafrika; 112 600 km2, 12,2 miljoner invånare (2020).

(14 av 100 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Inledning

Benins flacka kustområde, närmast Beninbukten och Atlanten, utgörs av sandstränder och laguner. Innanför kusten finns sumpiga marskområden och lerslätter. I landets mitt ligger

(23 av 160 ord)

Natur

(1 av 1 ord)

Terrängformer och berggrund

Det flacka kustområdet närmast Beninbukten och Atlanten utgörs av sandstränder och laguner uppbyggda av

(14 av 100 ord)

Klimat

I norra Benin råder tydliga temperaturskillnader mellan den heta sommaren, då

(11 av 62 ord)

Växt- och djurliv

Nära kusten finns regnskog med bl.a. afrikansk mahogny (Khaʹya grandifoliʹola) och många palmarter. Mycket har dock skövlats och ersatts med

(20 av 138 ord)

Naturskydd

Benin hade 2010 två nationalparker; Pendjari i nordväst med galleriskog längs

(11 av 34 ord)

Språk

I Benin talas ett femtiotal inhemska språk, som huvudsakligen hör till

(11 av 45 ord)

Befolkning

Benin har en genomsnittlig befolkningstäthet av 108 invånare per km2. Befolkningen är dock starkt koncentrerad till de södra delarna av landet, där tätheten uppgår till mer än 120 invånare per km2 – lokalt till

(34 av 252 ord)

Religion

Portugisiska katoliker kom till området i slutet på 1400-talet och den dåvarande kungen i landet, som fram till 1975 hette Dahomey, döptes till kristendomen 1491.

(25 av 176 ord)

Utbildning

Benin har sexårig skolplikt. Undervisningen, som ges på franska, är gratis. Primärskolan (4 500 skolor) startar vid sex

(18 av 116 ord)

Sociala förhållanden

Tre fjärdedelar av befolkningen har tillgång till rent vatten (2012). Malaria är ett

(13 av 79 ord)

Näringsliv

Benins näringsliv är starkt präglat av relationerna till Nigeria. Beroendet har lett till

(13 av 91 ord)

Jordbruk

Huvudsakliga matgrödor är kassava, jams, majs och hirs. Kompletterat med traditionell

(11 av 54 ord)

Mineral och industri

Landets viktigaste råvaror är kalksten för cementproduktion, olja (Séméfälten i havet

(11 av 55 ord)

Utrikeshandel

Benin uppvisar ett underskott i utrikeshandeln. Underskottet kompenseras dock något av

(11 av 74 ord)

Kommunikationer

Landet anses ha ett väl utbyggt vägnät, med 16 000 km vägar.

(12 av 24 ord)

Massmedier

Dagstidningsspridningen i Benin är liten (5 tidningsex. per 1 000 inv., 2000). Statsägda La Nation (grundad

(16 av 102 ord)

Statsskick och politik

Benin var från 1970-talet en militärstyrd och marxistisk enpartistat men antog

(11 av 46 ord)

Statsskick

Enligt författningen tillkommer den verkställande makten en folkvald president, som väljs

(11 av 46 ord)

Politik

Övergången till demokrati i Benin var fredlig. Som första land i Afrika organiserade Benin en nationalkonferens 1990, där delegater från ett femtiotal organisationer deltog. Vid det första fria presidentvalet 1991 utsågs Nicéphore Soglo (född 1934) till president. Han inledde en ekonomisk liberalisering och åtstramningspolitik för att komma till rätta med det stora budgetunderskottet. Åtgärderna ledde till missnöje, och han anklagades för bristande intresse

(63 av 445 ord)

Rättsväsen

Den materiella rätten bygger på landets franska rättsarv i kombination med

(11 av 33 ord)

Mänskliga rättigheter

Kvinnor utsätts för diskriminering även om Benins grundlag föreskriver jämställdhet mellan könen. Få kvinnor innehar politiska ämbeten. Misshandel inom äktenskap är straffbart men utreds sällan då

(26 av 181 ord)

Försvar

Försvaret, som bygger på selektiv värnplikt med en första tjänstgöring om

(11 av 76 ord)

Musik

Benin kan musikaliskt indelas i en sydlig och en nordlig region. I söder, där de aja- och yorubatalande folken skapat en rad kungadömen, lever ännu hovmusiktraditioner omfattande episk ”lång sång” och hyllningsmusik på kungliga instrument som lianbarkflöjter, elfenbenshorn och trummor. Regionen uppvisar en

(43 av 304 ord)

Historia

Landet hette från 1600-talet fram till 1975 Dahomey. Benin ska inte förväxlas med det äldre kungadömet med samma namn inom nuvarande Nigeria (se

(23 av 159 ord)

Självständighet, diktarur och demokratisering

Den 1 augusti 1960 blev Benin självständigt under namnet Dahomey. Landets första president blev Hubert Maga (1916–2000), som störtades vid en militärkupp 1963. Även efter Magas fall har landets historia präglats av

(32 av 218 ord)

Benin under 2000-talet

Både Kérékou och Soglo var enligt författningen för gamla för att ställa upp i 2006 års presidentval och Kérékou hade dessutom suttit de två mandatperioder i följd som författningen tillåter. I kamp mot politiska veteraner segrade den oberoende kandidaten

(39 av 276 ord)

Medverkande

 • Anders Hansson
 • Anders Jönsson
 • Björn Ranung
 • Carina Gunnarson
 • Christer Krokfors
 • Curt Dahlgren
 • David Westerlund
 • Franz-Michael A. Rundquist
 • Gert Holmertz
 • Göran Andersson
 • Ingvar Svanberg
 • Jan Ovesen
 • Jan von Konow
 • Jens Weise Olesen
 • Jessica Christoffersen
 • Lars-Erik Åse
 • Lennart Weibull
 • Lidija Babic-Odlander
 • Michael Bogdan
 • NE-redaktionen (uppdatering)
 • Ragnar Hall
 • Roland Hallgren
 • Ulf Arvidsson
 • Ulf Gärdenfors
 • Östen Dahl

Litteraturanvisning

S. Decalo, Historical Dictionary of Benin (3:e upplagan 1995);
M.J. Herskovits, Dahomey, an Ancient West African Kingdom (2:a upplagan 1967).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Benin. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/benin