Det svenska allmänna biblioteksväsendet omfattar tre huvudtyper av bibliotek: forsknings-, folk-

(11 av 21 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Nationalbiblioteket

Kungliga biblioteket (KB) i Stockholm är Sveriges nationalbibliotek med uppgift att bl.a. bevara, registrera och tillgängliggöra allt svenskt tryck som erhålls som pliktexemplar. För böcker på svenska som trycks i utlandet för utgivning i Sverige

(35 av 244 ord)

Forskningsbibliotek

Sveriges forskningsbibliotek omfattar KB, ca 40 universitets- och högskolebibliotek samt ca 35 specialbibliotek. Forskningsbibliotekens primära målgrupp är studenter och forskare vid den egna högskolan, men de är i princip öppna för alla. År 2012 hade forskningsbiblioteken totalt ca 881 700 hyllmeter tryckta böcker, tidskrifter, tidningar och andra publikationer.

(47 av 334 ord)

Folkbibliotek

Bibliotekslagen föreskriver att det ska finnas folkbibliotek i varje kommun med avgiftsfri utlåning av litteratur, vilket uppfylls av samtliga svenska kommuner. År 2008 bestod folkbiblioteken av ca 290 huvudbibliotek, drygt 990 filialer samt bokbussar och övriga utlåningsställen, t.ex. sjukhem. Huvuduppgift för folkbiblioteken är

(43 av 304 ord)

Länsbibliotek

Som ett led i utvecklingen av folkbiblioteksorganisationen inrättades centralbibliotek – sedermera länsbibliotek. Utbyggnaden av länsbiblioteken började under 1930-talet och avslutades

(20 av 138 ord)

Skolbibliotek

Enligt bibliotekslagen ska det vid grund- och gymnasieskolan finnas lämpligt fördelade

(11 av 62 ord)

Talboks- och punktskriftsbiblioteket

Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) producerar tal- och punktskriftsböcker för synskadade

(11 av 39 ord)

Bibliotekens samlingar

Den tidigaste svenska bestämmelsen om pliktexemplar av skrift går tillbaka till 1661 års kansliordning. Nuvarande regler om pliktexemplar regleras i lagen (1993:1392) om pliktexemplar av dokument. Spridningen av pliktexemplar garanterar tillgången till ett brett inhemskt material för bl.a. forskning och högre studier.

(42 av 300 ord)

Medverkande

  • Barbro Thomas
  • Dicte Helmersson
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Det svenska biblioteksväsendet. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/bibliotek/det-svenska-biblioteksväsendet