bildskärm, datorskärm, TV-skärm, monitor, engelska display, arbetsredskap för elektronisk presentation av bearbetad information från dator, datorsystem eller TV-mottagare, men också för kontroll av inmatade uppgifter eller text från t.ex. ett tangentbord. Tekniken för bildskärmar dominerades länge av CRT-tekniken (av engelska cathode ray tube) ända sedan bildskärmar började användas för

(49 av 348 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

CRT-skärmar

CRT-tekniken bygger på katodstråleröret, vilket är samma teknik som används för traditionella TV-apparater, ”tjock-TV”. Första generationens bildskärmar använde monokrom teknik (enfärgsteknik). De presenterade oftast ljusa tecken och figurer med blå, grön eller gul färg (beroende på typ av fosfor) mot den mörka bildskärmsytan (negativ polaritet). Efter hand som styrelektroniken blev snabbare ökade också bildrepetitionsfrekvensen, vilket medförde att bildskärmarna utan besvärande flimmer kunde visa mörka tecken mot ljus bakgrund (positiv polaritet), vilket mer liknar tryckt text på vitt papper. Ganska snabbt

(80 av 764 ord)

LCD-skärmar

Trots att LCD-tekniken i början av 1990-talet blev den dominerande bildskärmstekniken för bärbara datorer blev den först efter cirka 15 års utvecklingsarbete mer allmän i stationära datorsystem. Det långsamma marknadsgenombrottet berodde till stor del på att det har tagit tid att utveckla en rationell, storskalig produktionsteknik som kunnat sänka tillverkningskostnaderna för större LCD-paneler.

Förutom bättre bildkvalitet medför LCD-tekniken ett kraftigt minskat utrymmesbehov. Medan en 50 cm CRT-skärm har ett djup av ca 450 mm är djupet för en

(78 av 557 ord)

Plasmaskärmar

För TV-skärmar med diagonalmått större än 1 m, som kan användas även för bl.a. multimediepresentationer, fick plasmatekniken (PD-tekniken, av engelska plasma display) i början av 2000-talet ett snabbt genombrott på marknaden. I likhet med LCD-tekniken medför PD-tekniken att skärmarna blir tunna trots stort format. Således är en 1 m plasmaskärm bara cirka 90 mm tjock.

De små cellerna i mellanrummet mellan skärmens frontglas och en bakre

(66 av 444 ord)

LED-skärmar

En LED-skärm är en platt bildskärm baserad på en matris av dioder som avger ljus som en videoskärm. En LED-panel är en liten skärm eller en del av

(28 av 195 ord)

Bildskärmsarbete

Bildskärmsarbete har kommit att stå som samlande begrepp för olika arbetsuppgifter som utförs med datorstöd med hjälp av bildskärmar och tangentbord, till exempel datainmatning, informationssökning samt ord- och textbehandling.

(29 av 206 ord)

Medverkande

  • Christin Lindholm
  • Torbjörn Klittervall

Litteraturanvisning

Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om arbete vid bildskärm, Arbetsmiljöverkets/Arbetarskyddsstyrelsens författningar, AFS (1998:5);
Ergonomiska krav på kontorsarbete med bildskärmar (VDTs), Swedish Standards Institute (1998)
Källangivelse
Nationalencyklopedin, bildskärm. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/bildskärm