biologisk krigföring, B-krigföring , innebär att biologiska stridsmedel, främst sjukdomsalstrande mikroorganismer, bakterier,

(12 av 34 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Militärt utnyttjande

B-stridsmedel kan spridas via luft, vatten, livsmedel och insekter eller genom kontaktföremål. Karakteristiskt är att de ger stor effekt i förhållande till sin ringa vikt och volym. Med särskilda sprejgeneratorer kan vätskor innehållande smittämne finfördelas till aerosoler, där varje enskild partikel innehåller en eller flera mikroorganismer. Aerosoler med

(48 av 337 ord)

Skydd mot biologiska stridsmedel (B-skydd)

Den hänsyn som skall tas till B-stridsmedel vid det svenska totalförsvarets planering och uppbyggnad av skydd anges i försvarsbesluten och i styrdokumenten för olika delar av totalförsvaret.

Många skyddsåtgärder vidtas i det civila samhället med tanke på vårt dagliga försvar mot infektionssjukdomar, t.ex. inom sjukvården, den kommunala hälsovården och livsmedelsförsörjningen. Det är därför naturligt att ett skydd mot B-stridsmedel skall bygga på

(62 av 436 ord)

Historik

Redan i tidig grekisk, romersk och persisk litteratur ges exempel på biologisk krigföring, och sådan har förmodligen använts vid upprepade tillfällen fram till modern tid. Ett av få dokumenterade fall av avsiktlig smittspridning för militära syften inträffade i

(38 av 267 ord)

Konventioner om biologisk krigföring

Användning av B-stridsmedel förbjöds redan i Genèveprotokollet 1925. Detta omfattade dock inte framtagning och lagring av stridsmedlen. USA var det enda land som

(23 av 158 ord)

Medverkande

  • Roger Roffey

Litteraturanvisning

”Biologiska stridsmedel”, FOA orienterar om ( 1985).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, biologisk krigföring. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/biologisk-krigföring