bodelning, delning av makars giftorättsgods eller av sambors bostad och bohag.

(11 av 35 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Bodelning vid äktenskapsskillnad

kan, om en make begär det, ske redan när mål pågår om äktenskapsskillnad. Bodelning görs genom ett skriftligt avtal, som ska undertecknas av makarna. Om dessa inte kan enas, ska tingsrätten på ansökan av någon av makarna förordna en bodelningsförrättare. Dennes beslut kan överklagas till rätten.

Makarna kan inge bodelningshandlingen till rätten för registrering. Registreringen, som inte är obligatorisk, kan få betydelse om

(63 av 447 ord)

Bodelning i anledning av en makes död

görs av den efterlevande maken samt den dödes arvingar och testamentstagare. När den

(13 av 88 ord)

Bodelning under bestående äktenskap

kan ske om makarna är ense om bodelningen och dess genomförande.

(11 av 52 ord)

Bodelning mellan sambor

avser endast bostad och bohag som en sambo anskaffat för de

(11 av 56 ord)

Medverkande

  • Anders Agell
Källangivelse
Nationalencyklopedin, bodelning. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/bodelning