(1 av 1 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Terrängformer och berggrund

Med sina 3 000 öar och 4 500 holmar och skär är Bohuslän Sveriges mest utpräglade skärgårdslandskap. Dess särpräglade skönhet beror till stor del på landskapets speciella berggrund. Från Lysekil och norrut består skärgården av bohusgranit. Denna är geologiskt sett mycket ung, ca 900 miljoner år, och utgörs till största delen av en jämnkornig, gråröd, medelgrov granit, som ger mycket regelbundna rosaskimrande bergknallar. Genom inlandsisens och smältvattnets erosion har bergytan fått en skulptural mjukhet. Särskilt vackra områden är den kala klippön Hållö

(80 av 838 ord)

Växtliv

Bohusläns flora är utomordentligt rik, och Bohuslän kan räknas som ett av Sveriges mest artrika landskap. Omkring 1 200 arter kärlväxter hör hemma här, och därtill kommer 500–600 arter som

(29 av 202 ord)

Djurliv

Det rikaste djurlivet finner man i eller i anslutning till havet. På grund av att salthalten här är nästan lika hög som ute i oceanerna är Bohusläns kustvatten de artrikaste i sitt slag i

(34 av 237 ord)

Medverkande

  • Lena Adrielsson
  • Olle G. Olsson
  • Ulf Gärdenfors
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Natur. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/bohuslän/natur