bok, enligt tidigare definition en samling blad eller ark, vanligen med text, som hophäftats längs ena sidan. År 1964 definierade FN-organet UNESCO boken som ”en icke-periodisk tryckt publikation bestående av minst 49 sidor,

(33 av 234 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Föregångarna

Sumererna uppfann skrivkonsten för något mer än 5 000 år sedan. Skriften var uppbyggd av små trekantiga, kilformade tecken och kallas därför kilskrift. Skrivmaterialet var lera: skrivaren tryckte in skriften i den fuktiga mjuka leran med en griffel. Lertavlorna torkades i solen eller brändes i ugn. De är olika till form och storlek, mest rektangulära, men det finns också runda. Kilskriften spreds bl.a. till assyrier, babylonier och hettiter.

Flera bibliotek med litterära texter har påträffats hos dessa kulturer. Assyriens kung Assurbanipal

(81 av 665 ord)

Grekland och Rom

Grekerna övertog det egyptiska skrivmaterialet papyrus. De äldsta bevarade papyrusfragmenten med grekisk text är från 300-talet f.Kr., men skrifter har funnits ända sedan 600-talet, och på 400-talet f.Kr. var bokrullar i allmänt bruk. Euripides och Aristoteles har ägt stora boksamlingar. Att böcker användes i skolundervisningen framgår av en vasmålning från omkring 480 f.Kr.

I

(54 av 382 ord)

Medeltiden

När den romerska staten föll sönder upphörde också bokproduktionen. Cassiodorus, som var ämbetsman i det ostrogotiska rikets civilförvaltning, hade under sina tjänsteresor tagit hand om boksamlingar som ingen längre brydde sig om.

(32 av 224 ord)

Den tryckta boken

Med Johann Gutenberg inleddes den massproduktion av tryck som har präglat och omgestaltat det västerländska samhället de senaste femhundra åren. Gutenbergbibeln var färdigtryckt hösten 1454 (inte hösten 1455, som varit den gängse uppfattningen). Boktryckarkonsten spreds mycket snabbt över Europa, och vid sekelskiftet 1500 hade mer än 40 000 böcker tryckts i tillsammans ca tio miljoner exemplar.

Den viktigaste förlagsprodukten i hela Europa under 1400-talet, inkunabeltiden, var Bibeln. Över 120 biblar trycktes på latin, elva på tyska, tre på lågtyska, fyra på

(81 av 823 ord)

Sverige

Det har producerats böcker i Sverige före Gutenberg. Ett mässboksfragment från Vallentuna kyrka med ett kalendarium från 1198 är den äldsta bevarade bok som skrivits

(25 av 173 ord)

Medverkande

  • Dicte Helmersson
  • Harry Järv

Litteraturanvisning

S. Dahl, Bokens historia ( 2:a uppl., svenska översättning 1961);
E.L. Eisenstein, The Printing Press as an Agent of Change 1–2 ( 1979);
V. Falk, Bokstavsformer och typsnitt genom tiderna ( 1975);
L. Febvre & H.-J. Martin, L’Apparition du livre ( 1958);
H. Järv (red.), Den svenska boken 500 år ( 1983);
J. Kirchner (utgivare), Lexikon des Buchwesens 1–4 ( 1952–56);
T. Kleberg, Bokhandel och bokförlag i antiken ( 1962);
S.N. Kramer, Så levde sumererna ( svenska översättning 1958);
A. Labarre, Bokens historia ( svenska översättning 1996);
A. Landberg & V. Ohlsson, Från A till Ö: Bokkulturen, bokens historia från pennan till internet ( 2003);
G.H. Putnam, Books and Their Makers During the Middle Ages ( 2:a upplagan 1896–97, nytryck 1962);
S.H. Steinberg, Boktryckarkonst och bokhistoria genom fem sekler ( svenska översättning 1972);
H.D.L. Vervliet (utgivare), Liber librorum. 5 000 ans d’art du livre ( 1972;
även engelsk och tysk upplaga).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, bok. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/bok-(2)