bonde betyder ursprungligen ’fast boende’; senare har ordet övergått till att beteckna jordbrukare. Ur detta

(15 av 106 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Jordbrukare

När arbetsdelningen i samhället under tidig medeltid medförde en större mängd sysselsatta inom icke-agrara näringar som bergsbruk och stadsnäringar, blev det mera nödvändigt med en särskild beteckning för jordbrukare.

Andelen sysselsatta inom jordbruket

(33 av 230 ord)

Social klass

Den sociala omvandlingen under tidig medeltid skapade en helt ny samhällsstruktur, vilket gav grunden för bonde som klassbeteckning. Bonden brukade en gård som han hade brukningsrätt till och i princip kunde vara självförsörjande på, men en stor del av överskottet lämnade han ifrån sig som skatt eller ränta. Av denna definition av bönderna som social kategori följer en indelning av bönderna med avseende på vem som hade rätt till den del av överskottet som

(74 av 527 ord)

Politiskt stånd

Politiskt stärktes böndernas inflytande under senmedeltiden. Förformerna till en ständerrepresentation med verkligt inflytande etablerades vid denna tid.

(17 av 118 ord)

Bondeuppfattning

Bonde var tidigare ett skällsord, en beteckning för lat och dum underklass, vilket är bevarat

(15 av 107 ord)

Medverkande

  • Janken Myrdal

Litteraturanvisning

Deltidslantbrukets struktur och betydelse 1–2 ( 1988–89);
G. Berg & S. Svensson, Svensk bondekultur ( 3:e upplagan 1971);
S. Carlsson, Bonde, präst, ämbetsman ( 1961);
E. Ingers & S. Carlsson, Bonden i svensk historia 1–3 ( 1943–56);
S. Hedenborg & L. Kvarnström, Det svenska samhället 1720–2006: Böndernas och arbetarnas tid ( 2009);
M. Isacson, Ekonomisk tillväxt och social differentiering 1680–1860: Bondeklassen i By socken, Kopparbergs län ( 1979);
E. Jutikkala, Bonden i Finland genom tiderna ( 1963);
H. Seyler, Hur bonden blev lönearbetare ( 1983);
C. Winberg, Folkökning och proletarisering ( 1975);
N. Wohlin, Den jordbruksidkande befolkningen i Sverige 1751–1900 ( 1909);
E. Wolf, Peasants ( 1966).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, bonde. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/bonde