Liksom andra länder som ingick i det socialistiska Jugoslavien befinner sig Bosnien och Hercegovinas näringsliv i en övergångsfas. Sedan dessa länder blev självständiga har deras strävan varit att privatisera och modernisera näringslivet och att anslutas till EU. Bosnien och Hercegovina har emellertid inte alls kommit så långt som grannländerna Kroatien, Serbien och Montenegro. Det är tvärtom ett av Europas fattigaste länder.

Av landets två huvuddelar svarar Federationen Bosnien och Hercegovina för nära 2/3 av sammanlagd BNP och Serbiska republiken (Republika

(80 av 593 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Jordbruk

Drygt hälften av landets areal används för jordbruk och boskapsskötsel. Cirka 20 procent är åkermark och därtill används några procent för odling av vindruvor och annan frukt. Cirka 25 procent utgörs av permanenta betesmarker och 43 procent av skogsmark medan återstoden är magra områden med

(45 av 316 ord)

Skogsbruk

Skog är en betydande naturtillgång i landet och skogsbruk och träindustri har av tradition varit viktiga delar av näringslivet i denna del av Balkanhalvön.

Cirka 43 procent

(27 av 192 ord)

Mineral

Landet har ganska gott om mineral, främst järn, bauxit och bly. Då området var en jugoslavisk delstat svarade det för det allra mesta av utvinningen av järnmalm och bauxit i Jugoslavien; Zenica var ett viktigt centrum för gruv- och metallindustri.

(40 av 282 ord)

Energi

Landet har stora tillgångar på brunkol och en god potential för vattenenergi, vilket kan ge möjligheter att exportera elektricitet. Däremot måste all råolja och naturgas importeras. I hushållen spelar ved fortfarande en viktig roll som energikälla, särskilt på landsbygden och framför allt i fattiga hushåll.

Kriget på 1990-talet medförde att såväl efterfrågan på energi som energiproduktionen kraftigt reducerades. År 2010 hade den totala energikonsumtionen fortfarande inte kommit upp i 1990 års nivå, främst en följd av att industrin krympt. Däremot

(80 av 586 ord)

Industri och service

Industri, inräknat gruvbrytning och byggande, svarade 2011 för 21 procent av sysselsättningen. I jämförelse med grannländerna Serbien och Kroatien är Bosnien och Hercegovina ett land med mycket liten tillverkningsindustri. Den sysselsätter bara 6 procent av alla på arbetsmarknaden. Särskilt låg är industrialiseringen i Serbiska republiken (Republika Srpska). De två huvuddelarna Ferarationen Bosnien och Hercegovina och Serbiska republiken har var sin industripolitik, och statligt ägande innebär att endera av de två äger det aktuella företaget.

Under den jugoslaviska tiden var de

(80 av 852 ord)

Utrikeshandel

Bosnien och Hercegovina hade redan på den jugoslaviska tiden företag som exporterade aluminium, trävaror och textilier. Inbördeskriget 1992–95 bröt alla sådana handelskontakter och utrikeshandeln

(24 av 171 ord)

Medverkande

  • Solveig Mårtensson
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Näringsliv och ekonomi. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/bosnien-och-hercegovina/näringsliv-och-ekonomi