buddha [buʹda] (sanskrit, ’en upplyst’, ’en uppvaknad’), en hedersbeteckning (titel) inom buddhismen för individer som anses ha nått fullständig upplysning. Ofta syftar buddha på den man som enligt den buddhistiska traditionen var en av buddhismens grundläggare, Shakyamuni (Śākyamuni, ’den vise av Shakyas ätt’; ofta kallad Buddha), den ende buddha vars existens kan historiskt beläggas. Före sin upplysning hette han Siddhartha Gautama (sanskrit Siddhārtha Gautama, pali Siddhattha Gotama). I tidiga texter finns endast fragmentariska anspelningar på episoder i hans liv.

(79 av 558 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Buddhologin

En viktig skillnad mellan buddhismens båda huvudriktningar, hinayana och mahayana, finns

(11 av 33 ord)

Buddhan enligt hinayana

I hinayana räknar man med flera buddhor som följt efter varandra. Den senaste – inte den sista – var Shakyamuni (den nästkommande heter Maitreya). Hinayana gör skillnad mellan en buddha och en arhat (sanskrit; pali arahant), ”värdig”, som också nått upplysningen. En buddha har ingen lärare. En arhat har tack vare en buddhas lära blivit upplyst. En buddha kan hos sig samla alla övermänskliga gåvor, ja, han kan betecknas som allvetande. En arhat kan

(74 av 527 ord)

Buddhan enligt mahayana

Mahayana utgår från att kosmos består av otaliga världar och att varje värld har en buddha och en världshärskare. Det kan således i kosmos finnas otaliga fullständigt upplysta buddhor samtidigt, varav många är namngivna och varav Shakyamuni är en. Han har fått sin speciella värld. Mahayana säger att buddhor finns i alla tider och i alla tio väderstreck, dvs. i alla regioner i universum. Eftersom det finns otaliga buddhor, finns också otaliga bodhisattvor, ”väsen (fyllda)

(75 av 535 ord)

Medverkande

  • Peter Schalk

Litteraturanvisning

H. Bechert & R. Gombrich (utgivare), The World of Buddhism ( 1984);
D.L. Snellgrove (utgivare), The Image of the Buddha ( 1978).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, buddha. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/buddha