Burkiʹna Faʹso, till 1984 Övre Volta, stat i Västafrika; 274 000 km2, 20,9 miljoner

(14 av 96 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Inledning

Burkina Faso upptas av en vidsträckt platå, som sakta sluttar mot söder och är genomskuren av landets tre huvudfloder, Mouhoun,

(20 av 139 ord)

Natur

(1 av 1 ord)

Terrängformer och berggrund

Burkina Faso domineras av en urbergsplatå som sluttar svagt mot söder och som på

(14 av 99 ord)

Klimat

Klimatet är soligt, hett och torrt, dock med betydande årstidsvariationer. Generellt

(11 av 77 ord)

Växt- och djurliv

Norra Burkina Faso täcks av grässavanner som under torrtiden blir halvökenartade. Här finns bl.a. tamarisker, efedror och gräs som

(19 av 131 ord)

Naturskydd

Burkina Faso hade 2010 tre nationalparker: Kabore-Tambi sydöst om Ouagadougou, Deux

(11 av 40 ord)

Befolkning

Utkomst- och sysselsättningsproblem inom jordbrukssektorn har tidigare lett till stor utflyttning till Elfenbenskusten och Ghana. På grund av ekonomiska problem i grannländerna har under senare år många emigranter återvänt och därmed bidragit till befolkningsökningen under senare tid. År 2019 bodde 29 procent av befolkningen i städer, av vilka de största var Ouagadougou

(52 av 369 ord)

Språk

I Burkina Faso talas ett sextiotal inhemska språk, som alla hör

(11 av 51 ord)

Religion

De första katolska missionärerna kom till denna del av Afrika, som då

(12 av 82 ord)

Utbildning

Efter självständighetsförklaringen 1960 satsade regimen på skolväsendet, som vid denna tid var mycket dåligt utvecklat. Ekonomiska svårigheter har emellertid försvårat planernas genomförande. År 2006

(24 av 165 ord)

Sociala förhållanden

Burkina Faso är ett av världens fattigaste länder. Nästan hälften av befolkningen lever på mindre än en dollar om dagen. Sjukhusen är överbelastade och dåligt utrustade. 2006 fanns 700

(29 av 205 ord)

Näringsliv

Ett för jordbruk ogynnsamt klimat, magra jordar och en outvecklad infrastruktur utgör stora hinder för

(15 av 103 ord)

Jordbruk, skogsbruk och fiske

Trots att Burkina Faso är ett utpräglat jordbruksland täcker produktionen inte landets livsmedelsbehov. Problemen för jordbrukssektorn är allvarliga: magra jordar, stora

(21 av 144 ord)

Mineral och industri

Det finns goda tillgångar på mineral i Burkina Faso, men endast en liten del av dessa utnyttjas. De ekonomiskt

(19 av 132 ord)

Utrikeshandel

Burkina Fasos utrikeshandel karakteriseras av ett långvarigt och stort underskott. De

(11 av 50 ord)

Kommunikationer

Det totala vägnätet 2008 omfattade 92 500 km vägar, av vilka 4 300

(13 av 64 ord)

Massmedier

Burkina Faso har en för afrikanska förhållanden relativt livaktig press. Det finns tre dagstidningar,

(14 av 98 ord)

Statsskick och politik

Efter Blaise Compaorés kupp 1987 och krav på ökad demokrati antogs en

(12 av 79 ord)

Statsskick

Enligt författningen tillkommer den verkställande makten en president, vars inflytande balanseras av ett

(13 av 90 ord)

Politik

Blaise Compaoré, som valdes till president 1991 och omvaldes 1998, 2005 och 2010, förde en ekonomisk åtstramningspolitik som ledde till strejker och demonstrationer. Genom att splittra och absorbera oppositionen lyckades han emellertid behålla och stärka sin ställning. Trots att Compaoré kom till makten genom en kupp där hans företrädare Thomas Sankara dödades väckte han senare viss internationell respekt

(58 av 402 ord)

Rättsväsen

Rättsordningen bygger på fransk rätt i kombination med lokal sedvanerätt. Domstolsväsendet

(11 av 31 ord)

Försvar

Försvaret omfattar (2009) 10 800 man värvad trupp inklusive gendarmeri och är

(12 av 66 ord)

Konst

Burkina Faso är ett maskernas land. De flesta av de större folkgrupperna använder masker, utom gurma och lobi. Markas

(19 av 129 ord)

Film

Burkina Faso intar i dag en central plats i den afrikanska filmen, dels genom sina filmproduktioner, dels genom

(18 av 124 ord)

Musik

Burkina Faso kan med avseende på sina musikkulturer indelas i tre områden: det voltaiska med grupper som mossi, kurumba och lobi; mande med bobo, dyula och marka; samt Sahel med t.ex. fulani. I det

(34 av 241 ord)

Historia

På 1400-talet uppstod en rad mossi- och gurmariken i de östliga och centrala delarna av det nuvarande Burkina Faso, bland annat Yatenga och Ouagadougou. Dessa riken stod emot trycket från de västsudanesiska stormakterna Mali och Songhai, och de bestod ända till 1870-talet, då den europeiska koloniala erövringen ägde rum.

Frankrike övertog större delen av området som protektorat 1895–97. Åren 1904–19 var Burkina Faso uppdelat mellan de franska kolonierna Övre Senegal och Niger. Därefter var det egen koloni fram till 1932,

(80 av 967 ord)

Medverkande

 • Anders Hansson
 • Anders Jönsson
 • Björn Ranung
 • Carina Gunnarson
 • Christer Krokfors
 • Curt Dahlgren
 • Franz-Michael A. Rundquist
 • Gert Holmertz
 • Göran Andersson
 • Jan Ovesen
 • Jan von Konow
 • Jens Weise Olesen
 • Lars Åhlander
 • Lars-Erik Åse
 • Lennart Weibull
 • Michael Bogdan
 • Michael Tapper
 • NE-redaktionen (uppdatering)
 • Nils-Anders Lindström
 • Ragnar Hall
 • Ulf Arvidsson
 • Ulf Gärdenfors
 • Östen Dahl

Litteraturanvisning

Befolkning och etnografi:
P. Hammond, Yatenga: Technology in the Culture of a West African Kingdom (1966);
R. Launay, Traders Without Trade: Responses to Change in two Dyula Communities (1982);
M. Père, Les Lobi: Tradition et changement (1988);
P. Riesman, Freedom in Fulani Social Life (1977);
C. Savonnet-Guyot, État et sociétés au Burkina (1986).
Religion:
”West African Religions”, The Encyclopedia of Religion (1987).
Konst:
C. Roy, The Art of the Upper Volta Rivers (1987).
Historia:
Studier om kultur i Västafrika: Mali, Burkina Faso och Ghana, utgiven av SIDA (2001);
C. Allen m.fl. (utgivare), Benin, The Congo, Burkina Faso (1989);
B.L. Guissou, Burkina Faso, un espoir en Afrique (1995);
D.M. McFarland, Historical Dictionary of Burkina Faso (2:a upplagan 1998);
Punam Chuhan-Pole (utgivare), Yes Africa Can: Sucess Stories From a Dynamic Continent (2011).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Burkina Faso. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/burkina-faso