Burma är rikt på naturresurser. Landet har mycket bördig jordbruksmark, skogar och vattenkraft och därtill stora förekomster av ädelstenar och jade, tillgångar på naturgas och andra fossila bränslen och även förekomster av en rad viktiga mineral. Under mellankrigstiden exporterades såväl ris som teak, råolja och ädelstenar. De senaste femtio åren har karakteriserats av inre motsättningar, ekonomiskt vanstyre, brott mot mänskliga rättigheter och för de flesta invånare en försämrad välfärd. Med en socialistiskt präglad regim under 1960- och 70-talen följde en

(80 av 636 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Jordbruk

Jordbrukets produktionsutveckling är av central betydelse för Burmas ekonomi. Produktionen har varierat kraftigt mellan olika perioder, vilket främst avspeglat hur pass högt landets ledning prioriterat jordbruket. Avkastningen kan också variera avsevärt mellan olika år till följd av väderlekens variationer. Under 1980-talets senare del minskade jordbruksproduktionen dramatiskt, men några år senare fick bönderna en viss frihet vad gällde produktionsbeslut

(58 av 408 ord)

Skogsbruk

År 2005 täckte skog 49 procent av landets areal och till 2/3 utgjordes den av teak och andra lövträd. Burma har 70 procent av världens naturliga teakbestånd och är den största exportören av teak. Timmer och trävaror svarade 2008 för

(40 av 279 ord)

Fiske

Fisk står för huvuddelen av det animaliska proteinet i kosten i Burma medan kött är sällsynt och dyrt.

(18 av 123 ord)

Mineral

I århundraden har guld och ädelstenar utvunnits i olika delar av Burma, och sedan mitten av 1990-talet har bly- och zinkmalm brutits nordöst om Mandalay och tenn i delstaten Kayah nära thailändska gränsen. Dessa gruvor är fortfarande i drift och exporterar raffinerat bly,

(43 av 302 ord)

Energi

På 1930-talet var råolja en av Burmas viktigaste exportvaror men förekomsterna sinade. Energiutvinningen hade fram till slutet av 1990-talet stora problem till följd av brist på kapital och teknik. Först omkring 2000 fick oljeproduktionen åter betydelse och nu utvinns olja i ett antal mindre fält i

(46 av 326 ord)

Industri

Burma är Sydöstasiens minst industrialiserade land. Efter militärkuppen 1988 öppnades näringslivet för utländska investeringar och för privat ägande och privat handel i liten skala. De västliga ländernas allt hårdare sanktioner medförde dock att det i slutet av 00-talet i stort

(40 av 282 ord)

Utrikeshandel

Burmas export består till största delen av naturgas och råvaror från jordbruk och skogsbruk, medan kapitalvaror och andra industriprodukter samt oljeprodukter måste importeras. Omkring senaste sekelskiftet blev kläder en allt viktigare exportvara, med nästan hela försäljningen i USA och EU-länderna. Därefter har de allt hårdare restriktionerna

(46 av 323 ord)

Medverkande

  • Solveig Mårtensson
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Näringsliv. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/burma/näringsliv