De svenska byarna har inte utvecklats efter något enhetligt mönster. Vissa drag är dock gemensamma för olika tidevarv och för skilda regioner. Man kan säga att byns beståndsdelar (tomt, inägomark och utmark) på olika sätt anpassats till rådande geoekologiska, ekonomiska, tekniska och sociala förhållanden på olika platser.

Vår förhistoriska bebyggelse (före år 1000) antas ha bestått av huvudsakligen ensamgårdar eller mindre gårdsklungor. Det kan ha funnits släktsamband mellan gårdsklungorna på en del håll. Under medeltidens förra hälft inträffade emellertid en

(80 av 839 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Medverkande

  • Ulf Sporrong
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Bygenesen ur ett regionalt perspektiv. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/by/olika-byformer/bygenesen-ur-ett-regionalt-perspektiv