Över högsta kustlinjen (Norrland, Sydsvenska höglandet) ligger byarna i krön- eller lidläge. Där finns på sina håll odlingsvärda jordar, och de klimatiska betingelserna är bättre. Under högsta kustlinjen förekommer större variation. I älvdalarna (norra Sverige) ligger byarna ofta på älvterrasser eller på älvvallar med odlad jord ner mot älven och med utmarken upp mot höjderna. I det mellansvenska sprickdalslandskapet (Mälardalen, Östergötland,

(61 av 433 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Medverkande

  • Ulf Sporrong
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Morfologi, ekologi och topografisk anknytning. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/by/olika-byformer/morfologi-ekologi-och-topografisk-anknytning