cancerläkemedel, samlingsterm för läkemedel som används i behandlingen av cancer för att bromsa tumörens tillväxt och för att medverka till att cancerceller dör. Läkemedlen kallas ibland antineoplastiska, eftersom termen neoplasi står

(31 av 217 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Grupper av cancerläkemedel

Cytostatika (cellhämmare) verkar genom kemiska angrepp direkt på tumörcellernas DNA eller på celldelningsprocessen. De första cancerläkemedlen som togs i bruk tillhör denna grupp. En utgångspunkt för forskare och läkemedelsindustri var att cancer tillväxer genom onormalt intensiv celldelning. Man inriktade sig därför på att finna läkemedel som var cellskadande särskilt i samband med celldelning. Det blev efter hand uppenbart att cancerceller ibland inte delar sig mer frekvent än cellerna inom vissa normala vävnader, främst blodkroppsbildande celler i benmärgen, tarmslemhinnans celler samt

(80 av 1280 ord)

Läkemedelseffekter

Prognosen vid många former av cancer har under senare år förbättrats avsevärt; se cancer (Förekomst och prognos). En internationell undersökning anger att den minskade dödligheten vid cancer under 1995–2002 till omkring 30 % kan tillskrivas läkemedelsbehandling.

(36 av 249 ord)

Biverkningar

Cancerläkemedel har stor benägenhet att framkalla biverkningar. Detta gäller särskilt gruppen cytostatika. Exempel är

(14 av 94 ord)

Historik

Charles Huggins publicerade 1941 att behandling med östrogenpreparat (kvinnligt könshormon) ibland kunde förlänga överlevnaden vid utbredd prostatacancer genom att östrogener motverkar effekterna av androgener (testosteron m.fl.) som stimulerar cancercellernas förökning. Senare visade Huggins att bröstcancer i många fall är östrogenberoende, något som lade grunden till utveckling

(46 av 327 ord)

Medverkande

  • Jörgen Malmquist
Källangivelse
Nationalencyklopedin, cancerläkemedel. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/cancerläkemedel