Centralafrikanska republiken, stat i Centralafrika; 623 000 km2, 4,8 miljoner invånare (2020). Centralafrikanska

(13 av 89 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Inledning

Centralafrikanska republiken består till större delen av ett platåartat högland. En tröskelliknande upphöjning genom det i öst–väst utsträckta landet utgör en vattendelare för Nilen i öster,

(26 av 185 ord)

Natur

(1 av 1 ord)

Terrängformer och berggrund

Större delen av Centralafrikanska republiken är ett platåartat högland, 600–750 m ö.h. Vissa partier är dock betydligt högre, t.ex. Bongo-massivet i nordöst

(22 av 149 ord)

Klimat

I Centralafrikanska republiken härskar ett tropiskt klimat av savanntyp som bildar en övergång mellan det torra stäpp- och ökenklimatet i

(20 av 138 ord)

Växt- och djurliv

Landet täcks till största delen av öppen savann, som på vissa ställen

(12 av 79 ord)

Naturskydd

Bland de naturskyddade områdena ingår nationalparkerna Manovo–Gounda–Saint-Floris, André Félix, Bamingui–Bangoran och

(11 av 12 ord)

Befolkning

År 2020 hade Centralafrikanska republiken en genomsnittlig befolkningstäthet av 8 invånare per km2, men befolkningen är ojämnt fördelad, med en stark koncentration till de västra delarna, medan de östra är mycket glest befolkade.

41 procent av befolkningen bor i städer. Huvudstaden Bangui är den klart dominerande staden med 734 400 invånare (2013).

(52 av 358 ord)

Språk

I Centralafrikanska republiken talas omkring 70 språk, varav de flesta hör

(11 av 51 ord)

Religion

Under de senaste årtiondena har antalet kristna ökat snabbt, och en

(11 av 62 ord)

Utbildning

I samband med att Centralafrikanska republiken blev självständigt 1960 antogs ett ambitiöst utbildningsprogram. Förverkligandet av detta har emellertid gått trögt, främst av ekonomiska skäl. Under

(25 av 175 ord)

Sociala förhållanden

Mödradödligheten var i början av 1990-talet 700 per 100 000 nedkomster och 2005 980 per 100 000. Sistnämnda år levde

(20 av 127 ord)

Näringsliv

Centralafrikanska republiken är ett utpräglat jordbruksland. Landets ekonomiska utveckling hämmas av dess geografiska

(13 av 88 ord)

Jordbruk och skogsbruk

Jordbruket är den dominerande näringen (med 75 procent av landets yrkesverksamma befolkning). Jordbruk bedrivs huvudsakligen i

(16 av 109 ord)

Mineral och energi

Av Centralafrikanska republikens brytvärda naturresurser har diamanter störst betydelse. Utvinning sker framför allt i landets västra

(16 av 111 ord)

Industri

Centralafrikanska republiken har en mycket svagt utvecklad industri. Huvuddelen är koncentrerad

(11 av 22 ord)

Utrikeshandel

Landet är mycket beroende av ett fåtal exportprodukter: diamanter, timmer, bomull

(11 av 32 ord)

Kommunikationer

Det dåligt utbyggda transportsystemet verkar mycket hindrande på landets ekonomiska utveckling. Centralafrikanska republiken saknar järnväg.

(15 av 107 ord)

Massmedier

Dagstidningsspridningen i Centralafrikanska republiken är mycket liten (2 tidningsex. per 1 000

(12 av 66 ord)

Statsskick och politik

Centralafrikanska republiken har under hela sin tid som självständig stat sedan

(11 av 43 ord)

Statsskick

Landets senaste författning godkändes i en folkomröstning i december 2015. Den verkställande makten innehas av presidenten,

(16 av 108 ord)

Politik

Den tidigare arméchefen François Bozizé tog makten genom en kupp 2003, i vilken presidenten sedan tio år, Ange-Félix Patassé (1937–2011) avsattes, och anklagades för valfusk efter sina segrar i presidentvalen 2005 och 2011. De etniska och religiösa motsättningarna i landet trappades upp sedan rebellrörelsen Séléka 2013 intog huvudstaden Bangui och tvingade Bozizé att fly utomlands.

Sélékas ledare, Michel Djotodia (född cirka 1949), utropade sig själv till president, upphävde författningen och upplöste parlamentet men utlovade val

(75 av 511 ord)

Rättsväsen

Den materiella rätten har fransk rätt som modell, men lokal sedvanerätt

(11 av 38 ord)

Mänskliga rättigheter

Efter tio år vid makten störtades president François Bozizé i en statskupp 24 mars 2013 (se Statsskick och politik). Rebellkoalitionen Séléka som utförde kuppen bildades i den nordöstra delen av landet, en region i vilken president Bozizés väpnade styrkor begått flera brott mot

(43 av 303 ord)

Försvar

Försvaret, som bygger på selektiv värnplikt med en första tjänstgöring om 24 månader, omfattar (2009) 3 100 man och är

(20 av 131 ord)

Musik

Centralafrikanska republikens etnografiska variation reflekteras i mångfalden av musikkulturer. Som på andra håll i Afrika framförs musik vid festligheter och rituella tillfällen. Den

(23 av 159 ord)

Förhistoria

Centralafrikanska republikens tidiga förhistoria är känd genom spridda fynd av postacheuléenska stenredskap från lupemba- och sangoankulturerna (jämför acheuléen). De senare karakteriseras av dubbelsidigt

(23 av 164 ord)

Historia

Från 1500-talet till långt in på 1800-talet pågick slavjakt och slavhandel från Västafrika, vilket kraftigt decimerade områdets tidigare befolkning. Centralafrikanska republikens nuvarande befolkningsgrupper, av

(24 av 166 ord)

Självständighet och kejsardöme

Boganda fortsatte kampen för fullt självstyre, och efter hans död 1959 kunde David Dacko leda landet fram till självständighet 13 augusti 1960. Dacko blev landets första president och introducerade enpartisystem 1962. Han störtades 1966 av kapten Jean-Bédel Bokassa, som kom att leda en av de brutalaste och mest ödeläggande regimerna i Afrika. Efter att först ha utnämnt sig till president på livstid och fältmarskalk proklamerade Bokassa

(66 av 469 ord)

Bozizé vid makten

FN-soldaterna drogs bort från Centralafrikanska republiken vid årsskiftet 1999–2000, då läget tycktes ha stabiliserats. Nya oroligheter utbröt dock snart, bland annat eftersom de statsanställda inte hade fått ut lön på mer än två år. Vid ett militärt kuppförsök i maj 2001 fick Patassé hjälp av libyska soldater och rebellrörelsen Mouvement de libération du Congo (MLC) från Kongo

(57 av 404 ord)

Ett splittrat land

Från slutet av 2012 försvagades Bozizés ställning kraftigt och i mars 2013 intogs Banui av rebellgruppen Séléka, och Bozizé flydde utomlands. Rebelledaren Michel Djotodia (född cirka 1949) utropade sig till president, upphävde författningen och ersatte

(35 av 246 ord)

Medverkande

 • Anders Hansson
 • Anders Jönsson
 • Björn Ranung
 • Carina Gunnarson
 • Christer Krokfors
 • David Westerlund
 • Gert Holmertz
 • Göran Andersson
 • Jan Ovesen
 • Jan von Konow
 • Jens Weise Olesen
 • Jessica Christoffersen
 • Lennart Weibull
 • Martin Jonsson
 • Michael Bogdan
 • NE-redaktionen (uppdatering)
 • Nils-Anders Lindström
 • Paul Sinclair
 • Per Söderberg
 • Roland Hallgren
 • Sven Behrens
 • Ulf Arvidsson
 • Ulf Gärdenfors
 • Östen Dahl

Litteraturanvisning

S. Bahuchet, Les pygmées Aka et la forêt centrafricaine (1986);
A. Gide, Voyage au Congo (1927);
J. Hilberth, The Gbaya (1973);
P. Kalck, Historical Dictionary of the Central African Republic (engelsk översättning 2:a upplagan 1992);
A. Retel-Laurentin, Oracles et ordalies chez les nzakara (1969).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Centralafrikanska republiken. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/centralafrikanska-republiken