Efter revolutionen 1959 blev Cuba alltmer beroende av dåvarande Sovjetunionen. 1972 blev landet medlem av de socialistiska staternas ekonomiska samarbetsorgan SEV (COMECON).

Mellan 1975 och 1990 var Cubas ekonomiska strategi upplagd efter planhushållningsprinciper med femårsplaner som var integrerade med övriga SEV-medlemmars. Sovjetunionen köpte framför allt kubanskt socker till överpris i utbyte mot ekonomiskt och militärt stöd.

Efter Sovjetunionens sammanbrott 1991 skedde en långsam omdaning av Cubas ekonomi mot marknadshushållning. Mellan 1990 och 1993 sjönk BNP med 35 procent, varför en

(80 av 587 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Jordbruk

Bördig jordmån och lämpligt klimat ger goda odlingsförutsättningar, även om såväl tropiska cykloner som torka tidvis förorsakar svårigheter. Före 1959 bedrevs jordbruket i regel extensivt på stora gods, huvudsakligen sockerplantager ägda av amerikanska företag. Efter revolutionen förstatligades dessa, och det privata jordinnehavet (totalt cirka 10 procent av

(47 av 334 ord)

Skogsbruk

I provinsen Pinar del Río längst i väster samt inom öns

(11 av 43 ord)

Fiske

Cuba har satsat på en utveckling av fisket, bland annat genom

(11 av 59 ord)

Mineral

Cubas mineraltillgångar är främst koncentrerade till landets östra delar. Här finns

(11 av 55 ord)

Energi

Cubas energiförsörjning baseras till stor del på oljeimport från Venezuela. Värmekraftverk

(11 av 58 ord)

Industri

Efter revolutionen 1959 byggde Cuba upp en industriproduktion med hjälp från Sovjetunionen och övriga öststater. Tillverkningsindustrin koncentrerades främst till Havannaområdet och till Santiago de Cuba. Provinshuvudstäderna, till exempel Santa

(29 av 201 ord)

Utrikeshandel

USA:s blockadpolitik efter 1960 medförde att Cubas handel nästan uteslutande riktades mot Sovjetunionen och Östeuropa. Fram till 1990 avsattes 3/4 av Cubas export på den sovjetiska marknaden, och Sovjetunionen svarade samtidigt för 2/3 av Cubas import, främst bestående av livsviktiga oljeleveranser och maskiner till

(44 av 314 ord)

Medverkande

  • Arne Jakobsson
  • Claes Brundenius
  • Johan Schmidt
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Näringsliv. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/cuba/näringsliv