(1 av 1 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Husdjur, sällskapsdjur och försöksdjur

Människan har under lång tid utnyttjat andra däggdjursarter för sina egna ändamål. Många arter har länge hållits som husdjur. Par- och uddatåiga hovdjur, t.ex. kamel, nötkreatur, svin och häst, har sedan flera tusen år hållits dels som drag-

(38 av 268 ord)

Skadedjur

En del däggdjursarter, speciellt bland gnagarna, orsakar stora ekonomiska förluster för människan genom att äta av hennes grödor

(18 av 122 ord)

Hotade däggdjur

Människans jakt och hennes globala omvandlingar av världens miljöer utgör, och har utgjort, ett mycket stort hot mot däggdjurens framtid. I ett historiskt perspektiv finner man att däggdjuren visar påfallande koncentrerat utdöende under vissa tidsintervall. Försvinnandet skylls ibland på klimatförändringar vid senaste nedisningens slut.

(43 av 305 ord)

Medverkande

  • Lars Werdelin
  • Ragnar Hall
  • Torbjörn Ebenhard
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Däggdjur och människan. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/däggdjur/däggdjur-och-människan