Dalalagen, en samling rättsliga föreskrifter som har nedtecknats i en handskrift från mitten av 1300-talet. Denna saknar dock uppgifter om var rättsreglerna i fråga har

(25 av 176 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Litteraturanvisning

Å. Holmbäck & E. Wessén, ”Dalalagen och Västmannalagen”, Svenska landskapslagar 2 ( 1936);
E. Sjöholm, Sveriges medeltidslagar: Europeisk rättstradition i politisk omvandling ( 1988);
P.-A. Wiktorsson, ”Avskrifter och skrivare: Studier i fornsvenska lagtexter”, Studia Philologiae Scandinavicae Upsaliensia 1981.
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Dalalagen. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/dalalagen