Allmänt:
Hembygden (utkommer årligen sedan 1921);
Svenska Turistföreningens årsskrift 1981; Älvsborgs läns landsting, Dalsland: Ett himmelrike på jorden (1982);
M.S. Roth (utgivare), Dalsland: Ett bildverk (1959).
Natur:
Länsstyrelsen i Älvsborgs län, Natur i Älvsborgs län (1976);
Per-Arne Andersson, Flora över Dal (1981);
N.-G. Karvik & K. Curry-Lindahl (utgivare), Natur i Dalsland (1953).
Dialekter:
G. Bergman, ”Om Dahlstiernas språkform och dalsländskan nu”, Arkiv för nordisk filologi 1933;
E. Noreen, Ärtemarksmålets ljudlära (1917–43);
B. Pamp, Svenska dialekter (1978).
Ortnamn:
Sveriges ortnamn: Ortnamnen i Älvsborgs län 15–19 (1910–15);
E. Rosell, Ortnamn i Dalsland (1983).
Litteratur:
A.G. Bördh, ”Dalsländsk diktning”, Färgelanda 1923–29;
N.I. Svensson, ”Dalslandslitteratur”, Svenska Turistföreningens årsskrift (1936).
Förhistoria:
K.-G. Selinge, ”Fornlämningar i gränsbygd: Om arkeologisk miljö i Älvsborgs län”, Älvsborgs län: Historia i gränsbygd (1997).
Historia:
S.A. Hallbäck, Dalsland (1982);
A. Lignell, Beskrifning öfver grefskapet Dal 1–2 (1851–52);
P. Noreen, Emigrationen från Sundals härad i Dalsland 1860–1865 (1987);
K. Rex Svensson, Hällristningar i Älvsborgs län (1982);
K. Rex Svensson, Hästefjorden under stenåldern (1988).
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Källangivelse
Nationalencyklopedin, Litteraturanvisning. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/dalsland/litteraturanvisning