(1 av 1 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Terrängformer och berggrund

Trots sin begränsade areal har Dalsland synnerligen varierade terrängformer med huvudparten tillhörande det sprickdalslandskap som karakteriserar den Mellansvenska sänkan. Högst når landytan i norr där ett mindre avsnitt räknas till norrlandsterrängen, med Baljåsen som landskapets högsta punkt, 301 m ö.h.

Dalslands topografi har formats under medverkan av både inre krafter i form av veckning, överskjutning och förkastning, och yttre som vittring och

(62 av 429 ord)

Klimat

Dalslands klimat påverkas av Skagerrak i väster och Vänern i öster. Det gäller framför allt landskapets södra del medan den norra har en

(23 av 163 ord)

Växtliv

Dalsland är ett skogspräglat landskap, och barrskogen är helt dominerande. Granskog intar

(12 av 82 ord)

Djurliv

Älgen är vanligast av de större däggdjuren, men rådjur, dov- och

(11 av 72 ord)

Kulturlandskap

Kulturlandskapet i Dalsland varierar starkt beroende på de naturgivna förutsättningarna; i vissa delar är förhållandena sydsvenska,

(16 av 108 ord)

Medverkande

  • Sven Behrens
  • Tomas Germundsson
  • Ulf Gärdenfors
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Naturlandskap och kulturlandskap. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/dalsland/naturlandskap-och-kulturlandskap