(1 av 1 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Jägarstenåldern (fram till 4000 f.Kr.)

Den senaste inlandsisen täckte Danmark med undantag för den sydvästra delen av Jylland. Från detta läge började den avsmälta för ca 18 000 år sedan, och för knappt 13 000 år sedan var hela Danmark isfritt.

Redan under tiden för isavsmältningen levde renjägare (se hamburgkultur) tidvis nära isranden.

(46 av 328 ord)

Bondestenåldern (4000–1800 f.Kr.)

Under ertebölletiden fanns åkerbrukare söder om Östersjön (bandkeramisk kultur), och en rad drag i den materiella kulturen i Danmark vittnar om kontakter mellan dem och erteböllekulturens jägare och fiskare. Möjligen experimenterade man med husdjurshållning och åkerbruk

(36 av 256 ord)

Bronsåldern (1800–500 f.Kr)

Perioden 1900–1700 f.Kr. var en övergångstid, då det gamla flinthantverket ännu konkurrerade med importerade bronser från Centraleuropa, särskilt dolkar och yxor. Enklare efterbildningar framställdes också lokalt. Från 1700 till 1500 lades grunden till en mer hierarkisk samhällsordning, baserad på att en elit hade kontroll över tillförseln av brons, däribland de nya vapentyperna svärd och spjut. Det växte

(57 av 404 ord)

Järnåldern (500 f.Kr–1050 e.Kr.)

En ny samhällsordning etablerades efter 500 f.Kr., en ytterligare reorganisation ägde rum ca 200 e.Kr. och under vikingatiden kulminerade samhällsförändringarna.

I årtusenden hade man utnyttjat de naturliga resurserna utan att systematiskt tillföra gödsel som ersättning. Detta fick till följd att man gradvis sög ut jorden, speciellt efter 1000 f.Kr., då den öppna, trädlösa marken blev dominerande. Järnålderns samhälle var däremot baserat på permanent uppdelning av den odlade jorden.

I äldre järnålder nyttjades jorden extensivt i växelverkan mellan odling och långa

(80 av 842 ord)

Medverkande

  • Kristian Kristiansen
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Förhistoria. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/danmark/förhistoria