datavetenskap (engelska computer science) är den vetenskap som behandlar principer för programvara i datorer. Därvid förekommer följande tre förhållningssätt eller forskningsansatser:

1) den datalogiska ansatsen, där man behandlar principer för att uttrycka och analysera datorprogram som matematiska objekt, dvs. som algoritmer vilka opererar på datastrukturer. Inom området datalogi studeras bl.a. algoritmspråk eller programspråk och deras egenskaper (syntax, semantik m.m.). Vidare studeras alternativa algoritmer för att utföra ofta förekommande bearbetningar, t.ex. sortering av data, åtkomst i en databas

(77 av 550 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Terminologi för delområden

På grund av datavetenskapens ringa ålder är indelningen i forskningsområden fortfarande under utveckling. Vid svenska universitet

(16 av 109 ord)

Historia

Datavetenskapen utgick från de möjligheter som skapades genom tillkomsten av datorn och är därför en ung vetenskap. Separata universitetsinstitutioner för ”computer

(21 av 150 ord)

Utbildning

För närvarande bedrivs datavetenskaplig forskning och utbildning vid samtliga universitet och

(11 av 72 ord)

Medverkande

  • Erik Sandewall
Källangivelse
Nationalencyklopedin, datavetenskap. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/datavetenskap