datorstödd undervisning, engelska computer aided instruction, CAI, och computer aided learning, CAL, datoranvändning i undervisningssammanhang, under senare delen av 1990-talet också inom informations- och kommunikationsteknik (IKT). Datorn har tack vare sin snabbhet och flexibilitet

(34 av 242 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Användningsområden

I dag används datorstödd och nätbaserad undervisning på olika sätt och i en mängd olika former. Video, chatt, bilder, delade dokument och skärm kan användas i realtid för att genomföra diskussioner, planering och examination. Det skapar interaktion och samarbete och främjar engagemang och motivation. Undervisningen kan också ske genom

(49 av 345 ord)

Motivering och statliga satsningar

I Sverige inledde Skolöverstyrelsen under 1970-talet försöksverksamheten Datorn i skolan. Ett handlingsprogram antogs 1980 för utbildning i datakunskap och för pedagogiskt motiverad användning av datorer i skolan.

Vårriksdagen 1984 beslutade om den första satsningen för alla elever, datalära för alla elever inom grundskolans högstadium under åren 1984–87. En motsvarande treårssatsning gjordes inom gymnasieskolan något år senare. Åren 1988–91 genomfördes ytterligare en bred satsning, datorn som pedagogiskt hjälpmedel. Dessa två kampanjer handlade om satsning på hårdvara (datorer) respektive på mjukvara (programutveckling). Teoribildningen

(81 av 651 ord)

Medverkande

  • Christin Lindholm
  • Ulla Riis

Litteraturanvisning

Håkan Fleischer och Helena KvarnsellDigitalisering som lyfter skolan: Teori möter praktik (2015);
Jens Pedersen, Informationstekniken i skolan: En forskningsöversikt (1998).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, datorstödd undervisning. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/datorstödd-undervisning