decentralisering, fördelning (spridning) av verksamheter eller inflytande från ett centrum eller ett fåtal centra till fler områden och personer. Termen decentralisering används i många sammanhang och har både en verksamhetsmässig och en geografisk innebörd. Det kan innebära att ansvar och beslutanderätt permanent överflyttas från en central myndighet till en regional eller lokal myndighet eller från en central nivå i en koncern till enskilda företag i denna osv. Motsatsen är centralisering. Jämför delegering.

Syftet med decentralisering är att kunna tillvarata

(79 av 659 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Medverkande

  • Hans Albin Larsson
  • Thomas Korsfeldt

Litteraturanvisning

P. Engellau, Strategier för decentralisering – att effektivisera offentlig förvaltning (1982);
A. Gustafsson, Kommunal självstyrelse (5:e rev. upplaga 1988);
G. Jonnergård, Decentraliserat samhälle (1972).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, decentralisering. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/decentralisering