I praktiken hade demokratiska drag funnits redan i de ”urgermanska” bondesamhällena, på vilkas ting dock endast de fria bönderna fattade besluten. Efter hand differentierades bondesamhället i ett ståndssamhälle, vars indelning återspeglades i de representativa församlingar som rådgjorde och beslutade tillsammans med fursten, i Sverige adel, präster, borgare och bönder, där bönderna var bärare av den gamla styrelsetraditionen. I den parlamentariska demokratins föregångsland, England, samlades den världsliga och andliga aristokratin i överhuset, medan de ofrälse hänvisades till underhuset, som länge dominerades

(80 av 871 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Medverkande

  • Lennart Lundquist
  • Nils Andrén
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Demokratins utveckling i nyare tid. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/demokrati/demokratins-utveckling-i-nyare-tid