distributionssektorn, handelssektorn, sektor av näringslivet som förmedlar producerade varor till kunden. Sektorn omfattar såväl detalj- som partihandel, liksom såväl livsmedels-

(20 av 138 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Stordriftens förutsättningar

Flera faktorer förklarar stordriftens genombrott i handeln. Till att börja med innebar de växande städerna och

(16 av 113 ord)

Kooperativa förbundet (KF)

I den svenska detaljhandeln kom KF att spela rollen som innovatör. Framför allt under ledning av

(16 av 114 ord)

Varuhuskedjorna

Varuhuskedjorna är också centrala i detta sammanhang. Med stark centralstyrning och effektiv inköpsstrategi kunde dessa under en period gå kraftigt framåt. Åhlén & Holm var moderbolag till den ena av de två viktiga privatägda varuhuskedjorna. Tempo hade efter mönster

(39 av 272 ord)

Privat frivillig kedjebildning, etableringskontroll och stadsplanering

Den existerande handeln reagerade starkt på dessa nya konkurrensinslag. Efter flera misslyckade försök kunde Hakon Swensson, en Västeråsbaserad grossist, bilda Hakonbolaget, vilket blev ICA-gruppernas ursprung. Ledande, redan existerande grossister och detaljister slöt sig samman i fyra regionalt

(37 av 258 ord)

Storstadsplaneringssystemets problem och konsolidering

Åren runt 1970–75 visade sig stora problem i denna fördelningsmekanism. Svårigheterna att bedöma kundunderlaget i de nya bostadsområden som producerades (inom det s.k. miljonprogrammet) underminerade etableringsviljan.

(26 av 183 ord)

Omreglering och ny konkurrens

Flera av de existerande aktörerna önskade efter hand öka storleken på etableringarna, i syfte att vinna marknadsandelar. Samtidigt fanns ett politiskt

(21 av 147 ord)

Fackhandeln

Inom fackhandeln blev varuhusens frammarsch under 1950- och 60-talen början på en revitalisering av

(14 av 98 ord)

Köpstadens uppkomst

En förskjutning av handeln, speciellt med skrymmande varor, ut till externcentra

(11 av 65 ord)

Medverkande

  • Jan Jörnmark
Källangivelse
Nationalencyklopedin, distributionssektorn. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/distributionssektorn