Något förenklat kan man säga att för varje levande varelse gäller att den

(13 av 89 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Rörelseförmåga

Förmågan att förflytta sig, att snabbt ändra form eller röra på t.ex. extremiteter är en för djuren grundläggande om än ej unik egenskap. Vissa

(24 av 165 ord)

Födointag

Många djur är anpassade till att utnyttja mikroskopiska födopartiklar – levande mikroorganismer eller rester av döda växter eller djur. Sådana mikroätare kan antingen plocka upp föda från ett underlag (olika maskar, många tagghudingar) eller

(34 av 238 ord)

Omvärldsuppfattning

Djuren uppvisar en lång rad sinnesfunktioner, baserade på specifika receptorceller som registrerar förhållandena i omvärlden.

(15 av 102 ord)

Integration och samordning

I enklaste fall kan den impuls som en sinnescell ger upphov till direkt omformas till en muskelimpuls – en enkel reflex. Men

(22 av 156 ord)

Kommunikation

Bland de faktorer i ett djurs omgivning som ger upphov till sinnesintryck är andra individer av den egna

(18 av 122 ord)

Fortplantning

Att föra individens arvsanlag vidare till en ny generation är ett viktigt moment i organismens tillvaro. Den helt dominerande reproduktionsformen hos djur är den sexuella fortplantningen, vilken resulterar i att arvsanlag från två individer, en hona och en hane, uppträder i en ny

(43 av 307 ord)

Källangivelse
Nationalencyklopedin, Djurens livsyttringar. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/djur/djurens-livsyttringar