Egypten brukar anses vara det mest utvecklade, dvs. det mest industrialiserade, urbaniserade, välutbildade och ekonomiskt mest mångsidiga, arablandet. Samtidigt är det (på grund av folkökningstakten) ett av

(27 av 186 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Jordbruk

Jordbruket har länge varit ett försummat område i landets utvecklingsplanering. Under 1950- och 1960-talen genomfördes visserligen en jordreform, men dess omfattning var begränsad. Kring 1960 ”kooperativiserades” hela jordbrukssektorn. Statens strävan att kontrollera produktionen översteg dock vida dess

(37 av 262 ord)

Fiske

Fiskets bidrag till den samlade produktionen är ringa, men dess utvecklingspotential är betydande. Cirka 75 procent av fångsten utgörs av sötvattensfisk från Nilen, bevattningskanalerna

(24 av 171 ord)

Mineral

Länge ansågs Egypten vara fattigt på mineral. Under senare år har man dock gjort fynd av kol,

(17 av 115 ord)

Energi

Med hög urbaniseringsgrad, snabbt växande befolkning och tilltagande industrialisering är Egyptens

(11 av 68 ord)

Industri

Under 1950- och 60-talen förstatligades industrin, och produktionen styrdes i hög grad av kraven på att importberoende skulle undvikas och sysselsättning ges åt en snabbt växande

(26 av 183 ord)

Utrikeshandel

Sedan andra världskriget har Egypten haft ett nästan konstant underskott i handelsbalansen. Detta har dock sedan

(16 av 111 ord)

Turism och gastronomi

Turismen spelar en viktig ekonomisk roll för landet; 2013 besöktes Egypten av 9,2 miljoner personer, motsvarande 16,2 procent av landets exportinkomster. Den inhemska turismen spelar ekonomiskt sett en obetydlig roll. På grund av turismens ekonomiska betydelse och den publicitet som omger den har icke-arabiska turister periodvis utgjort mål för terrorhandlingar från fundamentalistiska islamiska grupper, vilket har lett till att antalet besökare fluktuerat.

Besöksmål

Redan under antiken var Egypten ett turistland och så är det än i dag, även om dåtidens

(80 av 632 ord)

Medverkande

  • Bengt Hubendick
  • Hans Holmén
  • Tove Janson Borglund
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Näringsliv. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/egypten/näringsliv