ekumeniʹk (grekiska oikoumenikoʹs ’som rör den bebodda jorden’, ’världsvid’), samlande benämning på kyrkliga enhetssträvanden. Bakom ekumeniken ligger den redan i Nya Testamentet uttryckta tanken att de kristna är och bör utgöra en enhet (jämför kyrka).

Redan under kyrkans första århundraden hotade emellertid splittring, särskilt kring kristologin och treenighetsläran (jämför kristendom, Läroutveckling). Den äldre kyrkohistorien visar många exempel på försök att hindra eller övervinna schismer. Till de viktigaste hör unionskoncilierna i Lyon 1274 och i Ferrara–Florens 1438–49, där man – förgäves

(80 av 848 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Svensk ekumenik

Det svenska bidraget till internationell ekumenik har varit betydande. Förutom Nathan Söderblom hörde Nils Ehrenström till ekumenikens pionjärer. Gustaf Aulén, Anders Nygren och Yngve Brilioth deltog aktivt i

(28 av 198 ord)

Medverkande

  • Jonas Jonson

Litteraturanvisning

H.E. Fey, The Ecumenical Advance: A History of the Ecumenical Movement, 1948–1968 2 ( 1970);
R. Rouse & S.C. Neill (utgivare), A History of the Ecumenical Movement, 1517–1948 ( 2:a upplagan 1967).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, ekumenik. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/ekumenik