El Salvador räknas som ett medelinkomstland, men tillgångar och inkomster är ojämnt fördelade. Landets ekonomi har traditionellt baserats på jordbruk men domineras sedan 1990-talet av service och tillverkningsindustri, främst från produktion i sammansättningsfabriker, så kallade maquilas (maquiladoras), i skattefria exportzoner. I landet

(42 av 295 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Jordbruk

Jordbruket är landets huvudnäring och svarar för 3/4 av exportinkomsterna. Cirka 35 procent av arealen är odlad mark, och nästan lika mycket är betesmarker, medan skogen utgör

(27 av 189 ord)

Mineral och energi

El Salvador saknar i stort sett egna mineraltillgångar. Vattenkrafttillgångarna, bl.a. i

(11 av 60 ord)

Industri

Industritillväxten i El Salvador har från 1950-talet varit förhållandevis jämn och

(11 av 74 ord)

Utrikeshandel

El Salvadors viktigaste exportvara är kaffe, som ger landet 25–30 procent av dess exportintäkter. Vidare utförs bland annat. textilvaror,

(19 av 132 ord)

Medverkande

  • Anders Jönsson
  • Arne Jakobsson
  • Micael Lindholm
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Näringsliv. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/el-salvador/näringsliv