elektromagnetiskt fält, EMF, den kombination av ett elektriskt och ett magnetiskt fält som bildar elektromagnetiska vågor, vilka är energiöverförare i elektromagnetisk strålning. Se även elektromagnetism.

Varje sådant fält karakteriseras av sin energi, frekvens

(33 av 231 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Exponering och hälsorisker

Icke-joniserande strålning kan på teoretiska grunder i allmänhet bedömas medföra lägre hälsorisker än joniserande strålning. Icke-joniserande strålning med hög intensitet (stor fältstyrka) kan emellertid vara skadlig. Skada kan ske genom att strömflöde induceras i kroppen eller genom att kroppen, eller viss kroppsdel, blir

(43 av 304 ord)

Statiska fält

Människan utsätts för sådana framför allt genom det jordmagnetiska fältet. Starka

(11 av 53 ord)

Växelfält

Angående akuta risker av exposition för elektrisk växelström se elektrisk stöt.

Uppmärksamheten kring eventuella långsiktiga hälsorisker av exposition för växelfält är f.n. (2011) koncentrerad till två områden: lågfrekventa fält kring kraftledningar m.m. och mikrovågsstrålning som används vid bl.a. mobiltelefoni.

Lågfrekventa fält. Kraftledningar och deras distributionsnät till industrier och bostäder leder växelström med frekvensen 50 Hz. Elektromagnetiska fält med denna frekvens är därför ur biomedicinsk synvinkel av dominerande vikt inom området ELF (se ovan). Människan kan exponeras genom närhet till kraftledning

(80 av 786 ord)

Medverkande

  • Jörgen Malmquist
Källangivelse
Nationalencyklopedin, elektromagnetiskt fält. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/elektromagnetiskt-fält