empirism (av grekiska empeiriʹa ’erfarenhet’), filosofisk riktning som i motsats till rationalismen

(12 av 85 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Klassisk empirism

Empiristiska hållningar förekommer redan bland många grekiska filosofer – en tidig, klart uttalad empirist är Epikuros – och finns också företrädda under medeltiden, t.ex. av Ockham. En historiskt betydelsefull företrädare för empirismen i den nyare tiden är Francis Bacon. Till

(40 av 282 ord)

Empirismens ställning i dag

Många av tankegångarna hos de klassiska empiristerna kommer igen på 1800-talet – hos John Stuart Mill till och med i en delvis radikaliserad form – och på 1900-talet hos bl.a. Bertrand Russell och den

(34 av 238 ord)

Medverkande

  • Dag Prawitz

Litteraturanvisning

A.J. Ayer, Språk, sanning och logik ( svensk översättning 1953);
K. Popper, The Logic of Scientific Discovery ( 1959);
B. Russell, Den mänskliga kunskapen ( svensk översättning 1950);
A. Wedberg, Filosofins historia 2 ( 2:a upplagan 1959).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, empirism. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/empirism