Effektivare energianvändning, det vill säga lägre energiåtgångstal eller specifik energianvändning, kan erhållas genom förnyelse av de apparater och anläggningar som använder energi samt genom förbättringsåtgärder i befintliga anläggningar. Åtgångstal kan exempelvis uttryckas som kWh per kvadratmeter och år för uppvärming av en specifik byggnad eller kWh per ton producerat papper i en specifik

(53 av 373 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Kostnader för effektivare energianvändning

Endast en del av den effektivisering som är principiellt (fysikaliskt) möjlig är tekniskt möjlig med den teknik som nu är tillgänglig, och endast en del av denna är i sin tur ekonomiskt lönsam att använda.

Kostnaden för att minska energiåtgången kan beräknas genom att man först uppskattar den årliga kostnaden (för kapital, drift och underhåll) för den aktuella åtgärden och sedan dividerar med den årliga minskningen i använd energi. Enheten blir då kostnad

(73 av 515 ord)

Medverkande

  • Thomas B. Johansson
  • Tobias Persson
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Effektivare energianvändning. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/energiförsörjning/effektivare-energianvändning