energifrågan, sammanfattande benämning på de politiska problem som har att göra

(11 av 73 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Vattenkraftens utbyggnad och Freden i Sarek

Fram till oljekrisen 1973 var energipolitiken inriktad på utbyggnad av vattenkraft. Såväl Statens vattenfallsverk som kommunala och privata elproduktionsbolag byggde ut. Samtliga politiska partier och särskilt den regerande socialdemokratin såg tillförsel av energi och elektrifiering som grundbulten i landets fortsatta modernisering; miljöaspekter, kulturaspekter, fiske, ekologiska

(45 av 319 ord)

Kärnkraften, opinionen och partierna

Under 1972 och 1973 inträffade en märklig opinonsmässig svängning i energifrågan. Vattenkraften, som miljörörelsen dittills uppfattat som miljöförstörande och utarmande för flora och fauna, började plötsligt betraktas som en ekologiskt riktig energikälla. Kärnkraften, som dittills varit lösningen, blev nu däremot ett miljöproblem. Denna omvärdering ledde

(45 av 318 ord)

Oljekriserna, energihushållning och nya miljökrav

Under striden om kärnenergin blev hushållning med energi en viktig fråga. Det första energisparprogrammet kom 1974 i samband med oljekrisen 1973–74 och introducerades i större skala genom 1975 års samlade energibeslut. Det utökades kraftigt 1978, då bidrag och förmånliga lån infördes för isolering i syfte

(45 av 321 ord)

Trepartiuppgörelsen 1991 om kärnenergin

Frågan hur kärnelen skulle ersättas började nu kompliceras med vetskapen om att koldioxid (CO2) från fossila bränslen kan orsaka en klimatkatastrof. Vid 1988 års riksdagsbeslut om energin drev Moderaterna igenom att CO2-utsläppen

(32 av 247 ord)

Avveckling och utveckling

Riksdagens nästa stora energipolitiska avgörande 1997 gick i ungefär samma riktning som trepartiuppgörelsen 1991. Riktlinjer kring kärnkraften som åtminstone ytligt sett ter sig motsägelsefulla fortsatte att spela en avgörande roll. Kärnkraften skulle ersättas

(33 av 233 ord)

Medverkande

  • Evert Vedung
  • Suzanne Kolare

Litteraturanvisning

A. Kaijser m.fl., Att ändra riktning ( 1988);
L. Lundgren, Energipolitik i Sverige 1890–1975 ( 1978);
B. Wittrock & S. Lindström, De stora programmens tid: Forskning och energi i svensk politik ( 1984); E.Vedung & M. Brandel, Vattenkraften, staten och de politiska partierna ( 2001).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, energifrågan. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/energifrågan