Enköping, kommun och tätort i Uppland (Uppsala län). Tätorten är centralort

(11 av 15 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Kommunen

Enköpings kommun ligger i Uppland (Uppsala län); 1 178 km2, 45 287 invånare (2020). Kommunen genomkorsas av Europaväg 18 och järnvägen Stockholm–Västerås–Örebro–Hallsberg (Mälarbanan). Centralort i kommunen är tätorten Enköping.

image/jpeg

Enköping. Kommunvapen.

I kommunens södra del finns ett småbrutet, öppet odlingslandskap med moränholmar och, speciellt söder om Härkeberga,

(48 av 341 ord)

Tätorten

Tätorten (staden) är centralort i Enköpings kommun, Uppland (Uppsala län). 2016

(11 av 48 ord)

Bebyggelse

Högt på Enköpingsåsen byggdes under 1100-talet Vårfrukyrkan (se ovan församlingen). Staden Enescopinge organiserades på 1200-talet med torg och egen kyrka (Sankt Ilian) nedanför åsen. Samtidigt byggde franciskanmunkar i närheten ett kloster på det som då utgjorde en ö i Mälaren.

(40 av 280 ord)

Historia

Enköping kan beläggas som kyrklig centralort redan vid 1100-talets mitt, men staden framträder säkert först vid mitten av 1200-talet. Enköpings framväxt hade

(22 av 151 ord)

Medverkande

  • Lars Nilsson
  • Lennart Améen
  • Sven Lilja

Litteraturanvisning

Gunnar Carlsson, Enköping under frihetstiden (1977);
S. Dahlgren (utgivare), Enköpings stads historia: Från 1718 till 1959 2 (1979);
Jan H. Gustafson, Enköping: Medeltidsstaden (1979);
S. Ljung, Enköpings stads historia 1 (1963).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Enköping. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/enköping