enskifte, benämning på det skiftessystem för jord som började genomföras i Sverige i slutet av 1700-talet och början av 1800-talet. Det innebar att man försökte sammanföra varje gårds jordegendomar till en enda enhet, ett enda skifte. Redan vid mitten av 1700-talet hade man genom storskifte

(45 av 319 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Medverkande

  • Göran Inger
  • Nils Lewan

Litteraturanvisning

G. Thulin, Historisk utveckling af den svenska skifteslagstiftningen med särskilt avseende å frågan om delningsgrund vid laga skifte ( 1911);
M. Wernstedt, Fastighetsrättens historia ( 1975).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, enskifte. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/enskifte