erosion (latin eroʹsio ’nötning’, av eroʹdo ’gnaga av’, ’fräta (sönder)’, nötning och skulptering av berggrund och jordtäcke genom rinnande vatten, vind, vågor eller

(23 av 158 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Vattenerosion

Vattenerosionen sker dels i bäckar och floder, fluvial erosion, dels utanför vattendragens räckvidd i branta eller flacka sluttningar, sluttningserosion. Den fluviala erosionen av partiklar på en flodbädd börjar med finsand och silt (0,1–0,5 mm storlek) redan vid en strömhastighet av 20 cm/s. Grövre och ibland

(45 av 315 ord)

Vinderosion

Vinderosion sker främst som deflation, en process som lyfter upp lösa partiklar av sandkorns storlek eller finare material från markytan. Sand och siltpartiklar som transporteras av vinden tätt över marken

(30 av 214 ord)

Glacialerosion

Glacialerosion sker under rörlig glaciäris genom slipning och plockning. Block i isens bottenskikt

(13 av 88 ord)

Massrörelser

En annan grupp av erosionsprocesser i sluttningar är snabba massrörelser som

(11 av 17 ord)

Medverkande

  • Anders Rapp

Litteraturanvisning

R.P.C. Morgan och Sally Morgan, Soil Erosion and Conservation (2005);
R. Edberg (utgivare), Vårt hotade hem ( 1982);
Å. Sundborg & W.R. White (utgivare), Sedimentation Problems in River Basins ( 1982).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, erosion. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/erosion